Czyste, zdrowe powietrze | Program Samorządowy

Czyste, zdrowe powietrze | Program Samorządowy

To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.

 Pobierz program w .pdf.


Będziemy konsekwentnie walczyć ze smogiem. Wprowadzimy dokładniejszy system pomiarów i informowania o zanieczyszczeniach: ludzie mają prawo wiedzieć, jakim powietrzem oddychają. Nie poprzestaniemy na promowaniu rozwiązań antysmogowych – będziemy je także dofinansowywać, żeby uchronić ludzi przed ubóstwem energetycznym.

Uchwała antysmogowa w każdym regionie

Przyjmiemy uchwały antysmogowe we wszystkich województwach, w których do tej pory ich brakuje. W każdym regionie dopasujemy przyjęte rozwiązania do stanu infrastruktury ciepłowniczej i poziomu zanieczyszczenia powietrza. Wysokość dofinansowań do rozwiązań antysmogowych będzie zależeć od zamożności mieszkańców – chcemy, żeby ubóstwo nie uniemożliwiało ludziom ekologicznego ogrzewania.

Wymiana kopciuchów

Wyeliminujemy kopcące piece i zastąpimy je nowoczesnymi urządzeniami spełniającymi wymagania 5. klasy emisji. W każdym województwie wprowadzimy dofinansowania do wymiany przestarzałych pieców.  W domach, których właściciele zdecydują się na wymianę, sfinansujemy też badania wydajności energetycznej. Będziemy promować montowanie kolektorów słonecznych, pomp ciepła i urządzeń gazowych.

Czyste ciepło

Nie będziemy tolerować palenia śmieciami – zapewnimy dopłaty do lepszego paliwa dla osób, których nie stać na opał dobrej jakości. Ułatwimy zgłaszanie przypadków stosowania trujących paliw do ogrzewania domów. Uruchomimy specjalne jednostki, które będą zajmować się takimi zgłoszeniami i dbać o czyste powietrze.

Wsparcie dla gminnych sieci ciepłowniczych

Będziemy wspierać gminy dopłatami do rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej. W gminach, w których jest ona już dobrze rozwinięta, będziemy dążyć do rezygnowania z ogrzewania paliwami stałymi na rzecz podłączania do gminnej sieci grzewczej.

Energooszczędne budynki

Zbadamy wydajność energetyczną obiektów należących do samorządu i poddamy je termomodernizacji. Do roku 2027 poddamy wszystkie budynki wykorzystywane przez instytucje podległe województwom głębokiej termomodernizacji, jeśli istnieją takie możliwości techniczne, do poziomu budynku zeroenergetycznego. Dofinansujemy też termomodernizację najbardziej energochłonnych budynków mieszkalnych.

Stacje pomiarowe w każdej gminie

Zbudujemy sieć stacji pomiarowych, zwłaszcza w miejscowościach, w których dopuszczalne normy skażenia powietrza są przekraczane częściej niż w ciągu 35 dni w roku. Obejmiemy siecią pomiarową wszystkie miejscowości uzdrowiskowe, które obecnie pobierają od turystów opłatę klimatyczną.

Dokładniejsze pomiary

Będziemy mierzyć nie tylko poziom pyłów, ale także innych substancji szkodliwych takich jak benzopiren i tlenki azotu. Zastąpimy ręczne stacje pomiarowe stacjami automatycznymi, które umożliwiają przekazywanie informacji o stanie powietrza w czasie rzeczywistym.

Łatwy dostęp do informacji

Wyniki pomiarów czystości powietrza i prognozowany poziom zanieczyszczeń będą dostępne online i w aplikacji na smartfony. Osoby chętne będą mogły otrzymywać bezpłatne powiadomienia SMS-em lub e-mailem.

W trosce o dzieci

W przypadku alarmu smogowego będziemy o nim niezwłocznie informować wszystkie szkoły, przedszkola, żłobki i inne placówki opiekuńcze. W porozumieniu z gminami uruchomimy też program wyposażenia szkół, przedszkoli i żłobków w specjalistyczne filtry powietrza.

Edukacja antysmogowa

Będziemy prowadzić akcje edukacyjne na temat skutków smogu i informować mieszkańców, jak mogą mu przeciwdziałać. Uruchomimy kampanie społeczne, żeby zachęcić do korzystania z programów wymiany pieców i podłączania do sieci grzewczej.


To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.