Poznań protestuje dla Ziemi

Wspólnie z Partia Zieloni – PoznańViva Akcja dla zwierząt – PoznańStop betonowym parkom, Koalicją Antysmogową i innymi organizacjami ekologicznymi wzięłyśmy udział w Poznań dla Ziemi „Pierwszy Protest” EarthStrike PL.

Potrzebne są zmiany systemowe – musimy zrezygnować z paliw kopalnych, zastępując je czystymi, niskoemisyjnymi źródłami energii. Jednak przeprowadzając transformację energetyczną musimy pamiętać o najsłabszych i pracownikach związanych z branżą wydobywczą. Nasze stanowisko na temat: „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” znajdziecie TUTAJ.

Manifest powędrował do urzędu

Po manifestacji zanieśliśmy od urzędu tekst Manifestu Strajku dla Ziemi:

„My, Poznanianki i Poznaniacy, mieszkańcy tej planety żądamy! Abyście Wy: prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak i radni wybrani w zeszłorocznych wyborach 2018 r.
podjęli wymierne działania w celu przygotowania miasta i mieszkańców na skutki zachodzących zmian klimatycznych.

Nie wystarcza nam Wasza pozorowana otwartość na te tematy, zlecanie teoretycznych opracowań realizowanych w dalekich miejscach na podstawie wybiórczo dobieranych danych!

Polityka Poznania od lat pogłębia kryzys środowiskowy – ciągła zabudowa klinów zieleni, zamiana terenów rolnych, zielonych oraz nieużytków pod zabudowę, betonowanie miasta – to powiększanie wysp ciepła i tworzenie stref hałasu. Solenie ulic, niszczenie bioróżnorodności, bierność wobec permanentnie powracającego smogu etc, etc.
Chcemy realnych działań!

  1.  Chcemy, aby władze Miasta od swoich priorytetów myślenia o Poznaniu odjęły priorytet dla biznesów niektórych deweloperów za to dodały w to miejsce szacunek dla środowiska przyrodniczego i świata zwierzęcego, ochronę zieleni miejskiej, potrzebę czystego powietrza i autentyczny zrównoważony rozwój Miasta.
  2. Domagamy się realnej, a nie pozorowanej i fasadowej współpracy z nami – mieszkankami i mieszkańcami tego miasta, a także z organizacjami pozarządowymi. Domagamy się reform i upodmiotowienia Komisji Dialogu Obywatelskiego.
  3. Chcemy by Miasto zorganizowało w ramach konsultacji społecznych panele obywatelskie i debaty publiczne z udziałem władz Miasta i mieszkańców poświęcone problematyce dbania o środowisko w mieście. Realnych a nie fasadowych!
  4. Chcemy, aby władze Miasta w miejsce fikcyjnych raportów, opracowały w ścisłej i jawnej współpracy z organizacjami pozarządowymi, uczelniami poznańskimi rzeczywisty raport o zagrożeniach dla Miasta wynikających z nadchodzących zmian klimatu w ramach szeroko zakrojonej publicznej debaty.
  5. Chcemy, abyście w imieniu nas, waszych wyborców, wywierali presję na rząd polski, na sfery biznesu, aby zaczęły poważnie traktować negatywne zmiany klimatu, zachodzące także w naszym otoczeniu. Żeby zaczęli podejmować skuteczne środki zaradcze i aby znowu nie sprawdziło się powiedzenie „mądry Polak po szkodzie”.”

Kolejny protest już 27 kwietnia, do zobaczenia!