Razem w Sejmie przeciw reprywatyzacji

Sejm, 15 lipca 2020 r. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pytania posłów Razem:

Paulina Matysiak

Powstrzymanie zwrotów nieruchomości zamieszkałych przez lokatorów w naturze powinno być priorytetem i tutaj projekt ustawy wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom. Natomiast odmowa zwrotu nieuchronnie wiąże się z koniecznością wypłacenia odszkodowania. Te odszkodowania są dziś często zawyżone. Nieruchomości przejęte w 1945 roku często były kupą gruzów, i to kupą gruzów z zadłużeniem. Na tych gruntach odbudowano budynki, dokonano oddłużenia, ich wartość znacząco wzrosła. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości dostrzega potrzebę przyjęcia takich zapisów, które urealnią wycenę nieruchomości, tak by odpowiadała ona stanowi, w jakim nieruchomości rzeczywiście się znajdowały po II wojnie światowej?

Daria Gosek-Popiołek

To jest ważny i potrzebny projekt ustawy. Mam nadzieję, że uda się go nam na tym lub następnym posiedzeniu Sejmu przyjąć. Chcę jednak zwrócić uwagę na jedną prostą sprawę: choć Komisja Weryfikacyjna zasadniczo zazwyczaj staje po stronie lokatorów, to sami lokatorzy w postępowaniach przed komisją w tym momencie mają jednak ograniczoną podmiotowość. Można by to zmienić, gdyby na wniosek lokatora przewodniczący Komisji mógł dopuścić go do udziału w postępowaniu na prawach strony. I tu pytanie do strony rządowej: czy możemy liczyć na wasze poparcie da tej poprawki?

Maciej Konieczny

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tutaj dużo słyszeliśmy o świętym prawie własności, ale jak tak spojrzeć na historię chociaż Warszawy i przyjrzeć się konkretom, to zobaczymy, że jest to historia, w której miasto było w gruzach, ludzie praca społeczną, własnym wysiłkiem odbudowali kamienice, w nich mieszkali. I po kilkudziesięciu latach przychodzi jakiś cwaniak i chce im tę kamienicę zabrać. To dla mnie to jest święte prawo złodziejstwa, a nie święte prawo własności ! I czas, żeby w końcu prawo do złodziejstwa przestało być święte i dlatego potrzebujemy dużej ustawy reprywatyzacyjnej, i Lewica ją złoży. Dużej ustawy reprywatyzacyjnej, która będzie ostatecznie rozwiązywała kwestię roszczeń, która zakaże zwrotu kamienic w naturze, która wygasi roszczenia za rekompensatą 10% wartości, i to obliczonej na czas przejęcia kamienicy. Czyli ostatecznie rozwiąże ten jeden z największych skandali, z jakimi mierzyliśmy się w ciągu ostatnich dekad. I, oczywiście, liczymy na to, że Prawo i Sprawiedliwość taką ustawę poprze.