Zandberg: Jak zrównoważycie cięcia?

Wysoka Izbo! Panie Premierze! Polska potrzebuje silnej, solidarnej Europy i dlatego ja nie przyłączę się do kręcenia nosem przez panów Budkę i Bosaka na europejską współpracę podatkową, jeżeli chodzi o podatki, które chronią środowisko, bo ta współpraca jest potrzebna. To dobrze, że nie słuchaliście głosów radykałów ze swojego obozu, którzy chcieli je blokować.

Ale panie premierze, radość z wyników tego szczytu jest zdecydowanie mniejsza, jeśli spojrzy się na szczegóły. Bo jeśli spojrzymy na wydatki na modernizację, jeżeli spojrzymy na wydatki na klimat, na cyfryzację, na badania zdrowotne, to w porównaniu z pierwotnym kształtem te wydatki zostały ścięte. Ścięte są fundusze na program ˝Horizon 2020˝, a to oznacza dużo mniej pieniędzy na naukę, w tym na polska naukę. Są ścięte fundusze na sprawiedliwą transformację, na europejską współpracę zdrowotną, czyli na podniesienie poziomu ochrony zdrowotnej, także w Polsce.

Moje pytanie jest bardzo proste. Inne kraje (Dzwonek), w związku z tym kształtem porozumienia, pracują teraz nad tym, jak dosypać pieniądze z budżetu krajowego do tych rozwojowych, przyszłościowych działek. Moje pytanie brzmi następująco: Czy macie państwo gotowy program, jak zrównoważyć te negatywne pod tym względem efekty szczytu? Dziękuję. (Oklaski)

Pytanie posła Adriana Zandberga do Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat postanowień porozumienia, podpisanego podczas nadzwyczajnego szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 17-21 lipca 2020 r., 15. posiedzenie Sejmu IX kadencji.