Partia Razem popiera KKHP

Popieramy prodemokratyczne działania podejmowane przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz demokratyzacji i zwiększenia transparentności wyborów władz na polskich uczelniach.

Fasadowa demokracja to duży problem polskich uczelni. Brakuje jawności i otwartej debaty o kształcie planowanej polityki. Kampanie wyborcze władz uczelni w zasadzie nie istnieją, a kluczowe decyzje zapadają w zakulisowych ustaleniach, zamiast na forum całej akademickiej wspólnoty. Z kolei postępująca prekaryzacja pracowników nauki pozbawiająca praw wyborczych ludzi wypchniętych na śmieciowe lub niepełne zatrudnienie sprawia, że demokratyczny mandat wybranych władz topnieje z każdą kolejną kadencją.

Studenci, doktoranci i pracownicy każdego szczebla (zarówno naukowo-dydaktyczni, jak i personel techniczny oraz pomocniczy) mają prawo nie tylko do szczegółowych informacji na temat poszczególnych kandydatów i ich wizji rozwoju uczelni, ale również do aktywnego uczestnictwa w dyskusji o przyszłości Akademii. Niestety, pozorowanie dialogu przez władze uczelni jest dziś dużo częstszym zjawiskiem niż podmiotowe traktowanie członków i członkiń społeczności akademickiej.

Brak demokracji i jawności odbija się na jakości dydaktyki, na wynikach prowadzonych badań, ale też na spadku wzajemnego zaufania we wspólnocie. By zmieniać się na lepsze – Akademia potrzebuje dziś rzeczywistej demokracji! Dlatego zachęcamy do podpisania petycji Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.