Karta praw reprodukcyjnych

Podstawą praw reprodukcyjnych jest uznanie podstawowego prawa wszystkich par i
jednostek do decydowania swobodnie i odpowiedzialnie o liczbie i momencie
sprowadzenia na świat dzieci, do pełnej informacji na temat tego, w jaki sposób można
regulować swoją płodność oraz dostępu do bezpiecznych metod, mogących to zapewnić,
a także prawo do utrzymania najwyższego standardu zdrowia seksualnego i
reprodukcyjnego. Prawa te implikują również prawo wszystkich do podejmowania decyzji
dotyczących reprodukcji w sposób wolny od dyskryminacji, przymusu i przemocy.
Uważamy, że w chwili obecnej nie są one przestrzegane; co więcej wiele wskazuje na
to, że rządy Prawa i Sprawiedliwości mogą wprowadzić dalsze represje, godzące w
zdrowie seksualne i godność Polek i Polaków.

Tekst karty w PDF