Stanowisko w sprawie zaproszenia ONR do płockiej „Małachowianki”

1 marca 2016 w płockim liceum im. Stanisława Małachowskiego odbyła się uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego. Razem zdecydowanie sprzeciwia się obecności skrajnie nacjonalistycznych ugrupowań podczas uroczystości szkolnych.

Reprezentanci współczesnego ONR pojawili się na spotkaniu z nacjonalistycznymi emblematami, takimi jak opaska z falangą. W trakcie uroczystości wzniesiono także okrzyk „Czołem wielkiej Polsce!”, któremu w przeszłości towarzyszyło podniesienie prawej ręki, nawiązujące do hitlerowskiego pozdrowienia.

ONR został zdelegalizowany w 1934 roku za skrajny nacjonalizm, podżeganie do nienawiści i stosowanie przemocy. W czasie wojny ugrupowanie to wydało wyrok śmierci na Irenę Sendler i Aleksandra Kamińskiego ze względu na ich sprzeciw wobec getta ławkowego i antysemityzmu. RNR Falanga jeszcze latem 1939 roku wzywała do eksterminacji Żydów, fizycznie wprowadzała getta ławkowe na wyższych uczelniach, biła studentki i studentów, a także profesorów.

Współczesny ONR regularnie stosuje przemoc i zastraszanie. 18 listopada 2015 to właśnie ONR i Młodzież Wszechpolska na wrocławskim rynku – w czasie protestu przeciwko przyjmowaniu uchodźców – spaliły kukłę Żyda. ONR publicznie relatywizuje zbrodnie hitlerowskiego okupanta i nawołuje do stosowania przemocy wobec osób o kolorze skóry innym niż biały. Na stronie ONR znajduje się zdjęcie Szkolnej Grupy Amnesty International z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku, zrobione podczas akcji „Uchodźcy mile widziani”. Opiekunka grupy nazwana została zdrajcą narodu, a na zdjęciu w miejscu twarz uczennic naklejone zostały ilustracje świńskich ryjów.

Obecność ONR w szkole publicznej stoi w jawnej sprzeczności z obowiązkiem, jakim jest prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, do realizacji którego szkoły są zobowiązane. Zaproszenie ONR na uroczystości szkolne legitymizuje obecność w szkole poglądów otwarcie antydemokratycznych, faszystowskich, totalitarnych, ekstremistycznych, antysemickich i homofobicznych. Deklaracja programowa współczesnego ONR odrzuca podstawowe demokratyczne wartości, a także prawa i godność człowieka.

Brak zdecydowanej reakcji ze strony organów nadzoru pedagogicznego sugeruje przyzwolenie na propagowanie treści faszystowskich w instytucjach oświaty publicznej. Oczekujemy jednoznacznego potępienia incydentu w Płocku ze strony Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Domagamy się także wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaproszenie ONR na uroczystości szkolne.