TTIP – zagrożenia dla Polski

Wykład Hanny Goworowskiej-Adamskiej (Zarząd Okręgu Gdyńskiego Razem) o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) i płynących z niego zagrożeniach dla Polski.