Klauzule społeczne w urzędzie miasta Tarnowa

Firma obsługująca tarnowskie szalety miejskie, zatrudnia swoich pracowników za stawki poniżej minimum egzystencji. Partia Razem zaapelowała do władz Tarnowa, aby w ogłaszanych przetargach uwzględniano klauzule społeczne, zapewniające zatrudnionym godne warunki pracy i płacy. Zatrudnieni przez prywatną firmę Delfin sp. z o.o. zarabiali oni zaledwie 3,20 zł za godzinę, bez urlopów i przysługujących im dni wolnych, oraz byli zmuszani do zakupu za własne pieniądze środków czystości, w które szalety muszą być wyposażone. Apelowaliśmy, by pracownicy zatrudniani w obiektach finansowanych z budżetu miasta otrzymywali godne wynagrodzenie, które będzie określone w umowie o pracę zgodnie z art 25 kodeksu pracy.

Dzięki naszej interwencji Urząd Miasta nie tylko nie przedłuży umowy ze spółką wyzyskującą pracowników, ale zacznie także stosować klauzule społeczne w zamówieniach publicznych!

Oznacza to premiowanie w miejskich przetargach tych firm, które zapewniają swoim pracownikom lepsze warunki pracy i płacy.