Stanowisko w sprawie kształcenia osób z niepełnosprawnościami w szkołach artystycznych

Partia Razem domaga się uregulowania prawnego sytuacji szkół artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Edukacja zawodowa i artystyczna odgrywają wielką rolę w kształtowaniu kompetencji wszystkich ludzi, którzy pragną czynnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym. Tego typu edukacja ma szczególne znaczenie w przypadku osób z niepełnosprawnościami, które doświadczają wielu barier, zarówno na rynku pracy, jak i w obszarze rozwoju swoich zainteresowań i pasji.

Rozdzielenie szkół specjalnych od szkół artystycznych, wynikające z faktu, iż ustawodawca nie przewidział wariantu łączonego, to luka w prawie oświatowym.

Efektem obecnego stanu prawnego jest cofnięcie subwencji oświatowej dla Szkoły Muzycznej I Stopnia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących na ul. Tynieckiej w Krakowie. W mediach pojawiły się informacje, że z powodu działań Urzędu Skarbowego istniejącej od 25 lat szkole grozi zamknięcie. To jedyna taka szkoła w Polsce.

Rozwijanie zdolności artystycznych wymaga szczególnego przygotowania szkoły. Takie przygotowanie to m.in. konieczność zatrudnienia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, specjalne pomoce naukowe czy wydłużony tok nauki. Niepełnosprawni uczniowie wymagają podejścia uwzględniającego ich potrzeby. W zwykłych szkołach artystycznych, przeznaczonych dla zdrowych osób, te potrzeby nie są zaspokajane, co prowadzi do sytuacji, w której uzdolnieni uczniowie nie mogą zdobywać wymarzonego zawodu, kształcić się na specjalistów i rozwijać swoich zainteresowań. Jest to przykład rażącej dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami, na którą się nie zgadzamy. Likwidowanie barier jest niezbędne w celu umożliwienia wszystkim obywatelom pełnego i skutecznego udziału w życiu społecznym.

Domagamy się wydania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia gwarantującego niepełnosprawnym uczniom możliwość nauki w szkołach artystycznych. Oczekujemy również opracowania podstawy programowej dla szkół artystycznych dla osób z niepełnosprawnościami, co przyczyni się do powstawania większej liczby takich placówek.