Wyzysk zabija – pikiety pod placówkami firmy Centrum Dializa

Ponad tydzień temu, w trakcie 4. doby ciągłego dyżuru, zmarła w Szpitalu w Białogardzie 44-letnia lekarka.

„To prywatyzacja doprowadziła do tak drastycznego pogorszenia opieki i warunków pracy w szpitalu”

– mówił pod białogardzką placówką Jacek Wezgraj z Razem Koszalin. Na pikiecie były też byłe pracownice szpitala.

STOP prywatyzacji służby zdrowia – protest w Białogardzie

Akcja protestacyjna odbyła się również w Rawie Mazowieckiej. Centrum Dializa kilka miesięcy temu wykupiła dotychczasowego, prywatnego dzierżawcę szpitala. Pierwsze, co zrobił nowy właściciel, to wyrzucił z pracy pielęgniarki należące do związków zawodowych, w tym ich przewodniczącą.

„Niszczenie związków zawodowych, traktowanie placówek medycznych jak folwarku, z którego należy jak najwięcej wycisnąć – to jest model biznesowy, któremu hołduje Centrum Dializa”

– mówił na pikiecie pod Szpitalem św. Ducha w Rawie Mazowieckiej członek zarządu krajowego Razem Mateusz Mirys.

„Coraz częstsze jest zmuszanie pracowników przez placówki opieki zdrowotnej do przechodzenia na samozatrudnienie, by obniżyć koszty pracy i ominąć przepisy Kodeksu Pracy”

– powiedział z kolei na pikiecie w Opatowie członek Razem Świętokrzyskie Sebastian Żuchowski.

Postulujemy stosowanie przez samorządy klauzul społecznych, które gwarantowałyby godne warunki pracy dla personelu medycznego. Apelujemy także do rządu, w tym Ministerstwa Zdrowia, o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i rygorystyczne przestrzeganie norm czasu pracy. Mamy prawo do wysokiej jakości opieki zdrowotnej – dla wszystkich!