Stanowisko ws. przystąpienia do DIEM25

Uznając konieczność walki o demokratyzację Europy,
Przekonani o głębokości i strukturalnym charakterze kryzysu istniejących instytucji europejskich,
Chcąc budowy socjalnej Europy, zapewniającej wszystkim prawo do dachu nad głową, bezpieczeństwa i stabilnego zatrudnienia,
Uznając za konieczną dla trwałości Unii wspólną politykę przemysłową, głęboką reformę strefy euro i ustanowienie demokratycznej kontroli nad polityką pieniężną,
Przeciwstawiając się próbom rozbicia jedności europejskiej i wzrastającej fali nacjonalizmów, które stanowią zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa naszego kontynentu,
Stawiając sobie za cel silną reprezentację polityczną demokratycznej lewicy, zdolnej do przeprowadzenia głębokiej reformy Unii, Partia Razem przystępuje do ruchu DiEM25.

Stanowisko Rady Krajowej przyjęte 17 lutego 2017 r.