Kobiety do Polityki w Zielonej Górze

Reprezentacja kobiet w polityce, mediach czy nauce jest zdecydowanie mniejsza niż wynikałoby to ze struktury społeczeństwa.

Obecnie kobiety stanowią 30% członkiń partii politycznych, liczby te nie różnią się znacząco pomiędzy ugrupowaniami prezentującymi różne poglądy na obecność kobiet w przestrzeni publicznej. Kobiety zajmują jedynie 27% miejsc w Sejmie i 13% w Senacie. W wyborach do Senatu, w 57 ze 100 okręgów nie kandydowała żadna kobieta.

Chcemy to zmienić. Kobiety są w stanie i powinny móc siebie reprezentować. To one najlepiej znają swoje potrzeby. Nie ma powodu, aby wyręczali je mężczyźni. Polityka jest miejscem dla kobiet. Chcemy usłyszeć wasz głos! #kobietydopolityki