Petycja o poprawę funkcjonowania transportu publicznego

Możesz złożyć podobną petycję do swoich władz lokalnych.

Złożyliśmy petycję do Rady Miasta w sprawie ulepszenia bydgoskiej komunikacji miejskiej.
W Bydgoszczy niejednokrotnie trzeba wydać 12 i więcej złotych, aby dostać się do innej części miasta i z powrotem. Wiemy, że są osoby, dla których ta kwota jest problemem. Dlatego chcemy, aby miasto obniżyło ceny biletów poprzez wprowadzenie biletów czasowych-jednoprzejazdowych. Tym sposobem na jednym bilecie będzie można jechać bez przesiadek całą trasę albo z przesiadkami przez godzinę. Proponujemy także tańsze bilety półgodzinne, obniżenie cen biletów miesięcznych, likwidację stref i zwolnienie z opłat niektórych użytkowników i użytkowniczek.


Chcemy, aby transport publiczny był dostępny dla wszystkich, chcemy miasta bez korków i bez smogu! Zapoznaj się z treścią petycji:

 

Okręg Bydgoski Partii Razem zwraca się z wnioskiem o podjęcie przez Radę Miasta Bydgoszczy działań mających na celu poprawę funkcjonowania bydgoskiej komunikacji publicznej i zwiększenie jej dostępności dla jak najszerszej grupy mieszkańców miasta i okolic, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych, osiągających niskie dochody czy uczniów, jak i zachęcenie nowych użytkowników.

Tańsza i sprawniejsza komunikacja miejska zwiększy mobilność mieszkańców naszego miasta, a przez to dostępność miejsc pracy; obniży koszty codziennego życia, a także wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego. Zwiększenie nakładów finansowych na komunikację miejską poskutkuje także lepszą jakością tych usług, pozwoli na udoskonalenie taboru, w tym wprowadzenie najbardziej ekologicznych pojazdów, jak również zwiększenie częstotliwości przejazdów najrzadziej kursujących linii. Dla mieszkańców oznaczać to będzie łatwiejszy, tańszy i szybszy (poprzez zmniejszenie korków) dostęp do pracy, szkoły czy ośrodków kulturalno-rozrywkowych. Wielu osobom umożliwi podjęcie pracy w miejscach, do których mają utrudniony dostęp. Pomoże także polepszyć stan powietrza w mieście, który coraz częściej jest alarmująco zły.
W związku z powyższym, proponujemy:
 1. Wprowadzenie wszystkich biletów jako czasowych:
  • obecny bilet normalny odpłatny 3 zł winien być przemianowany na bilet 1-godzinny, będący jednocześnie biletem 1-przejazdowym – bilet ten powinien uprawniać do przejazdu przez 60 minut z możliwością przesiadek bądź do przejazdu jedną linią do końca trasy
  • wprowadzenie nowego biletu 30-minutowego przesiadkowego w cenie 2 zł
 2. obniżenie cen biletów okresowych, obowiązujących na liniach dziennych i nocnych, do następujących kwot:
  • bilet 30-dniowy / miesięczny – 79 zł (ulgowy – 39,5 zł)
  • bilet 90-dniowy / kwartalny – 220 zł (ulgowy 110 zł)
  • wprowadzenie biletu 180-dniowego / półrocznego – 395 z (ulgowy – 197,5 zł)
 3. wprowadzenie darmowych przejazdów na przestrzeni całego tygodnia dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny
 4. wprowadzenie darmowych przejazdów:
  • w dniach, w których zostały przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza – zmniejszenie liczby samochodów na ulicach i zastąpienie ich komunikacją miejską niewątpliwie polepszy jakość powietrza w Bydgoszczy, co w obliczu problemu smogu jest szczególnie ważne;
  • w czasie masowych imprez miejskich – zwiększy to kontrybucję mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, zmniejszy zapotrzebowanie na miejsca parkingowe w pobliżu ośrodków kultury i zwiększy bezpieczeństwo podczas imprez masowych.
 5. likwidacja podziału na strefy biletowe dla linii podmiejskich, przeprowadzona we współpracy z okolicznymi samorządami. Słaby dostęp do transportu zbiorowego dla mieszkańców ościennych (drogie biletu i rzadko kursujące autobusy) oznacza większą liczbę samochodów wjeżdżających do miasta, co powoduje większe korki na terenie Bydgoszczy.

 

Taką petycję złożyliśmy w Bydgoszczy. Możesz złożyć podobną petycję do swoich władz lokalnych.