Poznań: Petycja antysmogowa

Taką petycję złożyliśmy w Poznaniu. Możesz złożyć podobną do swoich władz lokalnych.

Rok 2016 był rokiem smogu – liczba dni z przekroczoną normą WHO wynosiła odpowiednio: 56 dla cząstek PM 10 i 106 dla cząstek PM 2.5. Na początku tego roku było jeszcze gorzej – w styczniu 2017 względnie czystym powietrzem Poznaniacy oddychali tylko przez 7 dni. Bywało, że normy były przekraczane 8-krotnie, a jakość powietrza była porównywalna do tej w zatłoczonych chińskich miastach.

Smog wpływa na zwiększone ryzyko występowania chorób układu krążenia, raka płuc i chorób otępiennych. Szacuje się, że w Polsce co roku 50 000 osób umiera na choroby wywoływane m.in. przez smog. Jak podaje profesor Lekston ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w czasie alarmu smogowego śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych rośnie o 2 procent, a śmiertelność w ogóle – o 6 procent. Efekt ten utrzymuje się nawet do dwóch tygodni po alarmie.

Problem smogu ma także swój szerszy polityczny kontekst – już dawno sprywatyzowano w Poznaniu zakłady zajmujące się dostarczaniem ciepła mieszkańcom: Elektrociepłownię Karolin i Elektrociepłownię Garbary. Prywatnym firmom nie opłaca się oczywiście dostarczanie energii cieplnej do wszystkich mieszkań, a kłopot związany z ogrzewaniem swojego domu spadł na mieszkańców, którzy często ze względu na swoją złą sytuację materialną są zmuszeni do ogrzewania swoich mieszkań kiepskiej jakości paliwem – miałem węglowym, czy śmieciami.

Jako Razem Poznań już w zeszłym roku podjęliśmy kwestię zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście – zorganizowaliśmy akcję rozdawania maseczek przeciwpyłowych na przystankach tramwajowych i wysłaliśmy list otwarty skierowany do władz miasta (odpowiedział nam wtedy wiceprezydent Wudarski). Niestety w tej kwestii przez cały 2016 rok bardzo niewiele się działo.

Zapewnienie dobrej jakości powietrza, którym wszyscy przecież oddychamy, jest jednym z głównych obowiązków władz. Dlatego w imieniu mieszkańców i mieszkanek Poznania apelujemy o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w naszym mieście:

  • Przeprowadzenia akcji edukacyjnej na temat szkodliwości palenia w piecach śmieciami oraz opałem niskiej jakości.
  • Udostępnienia informacji o poziomie zanieczyszczeń na przystankach, tablicach informacyjnych przy drogach i w innych środkach przekazu.
  • Zintensyfikowania działań mających na celu przyłączenie do centralnego ogrzewania domów wielorodzinnych należących do gminy.
  • Alarmowanie w pierwszej kolejności szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych o stanie powietrza oraz wydania zarządzeń o zakazie prowadzenia zajęć na zewnątrz w czasie dużego stężenia substancji szkodliwych.
  • Aktywnego szukania i wspierania programów wymiany starych pieców i kotłów na wydajne i ekologiczne źródła ciepła oraz pomocy przy pisaniu wniosków i jak największe wsparcie finansowe dla najbiedniejszych mieszkańców i mieszkanek skazanych na ogrzewanie przestarzałymi technologiami.
  • Zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej kontrolujących jakość stosowanych paliw
  • Wprowadzenia dofinansowania do zakupów paliwa dobrej jakości dla najuboższych mieszkańców i mieszkanek Poznania.
  • Wprowadzenia ograniczenia ruchu pojazdów spalinowych w sytuacji alarmu smogowego.
  • Zamontowania co najmniej 2 tablic elektronicznych informujących o jakości powietrza w centrum Poznania
  • Rozwoju sieci dróg rowerowych, transportu publicznego, większej dbałości o zieleń w mieście.

Miasto wolne od zanieczyszczeń, to miasto przyjazne mieszkańcom, miasto, w którym można oddychać pełną piersią i żyć. Jako mieszkańcy i mieszkanki życzymy sobie, by Poznań stał się takim miastem nie tylko w spotach reklamowych.”