Poprawki do Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niekonstytucyjnym Mieszkanie+

Poprawki do Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i niekonstytucyjnym Mieszkanie+

Popieramy apel Komitetu Obrony Praw Lokatorów o zgłoszenie poprawek do Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która to ustawa jest podstawą realizacji programu Mieszkanie+. Sytuacja mieszkaniowa w Polsce od lat jest dramatyczna – kolejki po mieszkania komunalne ciągną się w nieskończoność, a nie wszyscy mogą sobie pozwolić na kredyt. Program Mieszkanie+ jest więc bardzo potrzebny.

Tym bardziej martwi, że tak pożądany program zawiera postanowienia naruszające prawa lokatorskie. Przede wszystkim nie zgadzam się z wprowadzeniem przepisu umożliwiającego eksmisję bez wyroku sądowego i bez prawa do lokalu socjalnego osób, które niespodziewanie znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nie zgadzam się na to, by pozostawić bez dachu nad głową osoby, które w wyniku zdarzenia losowego takiego, jak np. nagła choroba, niepełnosprawność spowodowana wypadkiem samochodowym, ciąża czy po prostu utrata pracy, stracili płynność finansową.

Lokatorzy wielokrotnie byli pozostawieni bez jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa, np. w związku z reprywatyzacją i niemal zawsze prowadziło to do wielu ludzkich krzywd. Sami wielokrotnie tego doświadczyliśmy i nie zgadzamy się na to, by w ten sposób traktowano innych. Hasło, które nam często towarzyszy na demonstracjach w obronie praw lokatorów brzmi: Solidarność naszą bronią! Niniejszy apel jest więc gestem solidarności z tymi, którzy w przyszłości mogą wpaść w problemy osobiste i majątkowe. Niech państwo nie odwraca się do nich plecami, tak jak kiedyś odwróciło się plecami od lokatorów z reprywatyzowanych kamienic.

Dlatego ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wymaga poprawek. Apeluję o nieprzyjmowanie przez Senat RP tej ustawy bez koniecznych zmian i skierowanie uchwały do dalszych prac Komisji.


Lista adresów, na które przesłano apel:

[email protected], [email protected], [email protected]l, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]l, [email protected], [email protected]wski.pl, [email protected], [email protected],[email protected], [email protected].pl, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]mail.com, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]a.pl, [email protected], [email protected], [email protected]l, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]pl, [email protected], [email protected], [email protected].com, [email protected], [email protected], [email protected]pl, [email protected], [email protected], [email protected]l.com, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]pl, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]l, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]l, [email protected]om, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]com, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]zwiatr.pl, [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]