Gdynia: Petycja o nagrania sesji Rady Miasta przyjęta

Petycję złożyliśmy w Gdyni. Możesz złożyć podobną petycję do swoich władz lokalnych.

Minął rok przychodzenia na posiedzenia Rady Miasta Gdyni i wyręczania jej w dbaniu o transparentność, nagrywając i udostępniając nagrania z posiedzeń na naszym kanale na YouTube.

W sierpniu złożyliśmy petycję w tej i dwóch innych sprawach. Pozostałe postulaty dotyczyły nagrywania komisji Rady oraz imiennego systemu głosowania.

Rok wysiłków opłacił się – nasz pierwszy postulat zostanie zrealizowany. Na sierpniowej sesji Rady odbyło się pierwsze, próbne nagranie posiedzenia

Teraz aktywiści, aktywistki, mieszkanki i mieszkańcy Gdyni będą mogli śledzić obrady, które w związku z terminami mało przystępnymi dla osób pracujących i uczących się do niedawna dostępne były dla niewielu.

Pozostają jeszcze dwa postulaty. Na chwilę obecną nie ma sposobu, by dowiedzieć się, jak głosują nasi radni i radne. Taka informacja nie jest uwzględniana w protokole, a większość sali obrad nie jest widoczna z balkonu dla obserwujących.

Do podniesienia postulatu nagrywania posiedzeń komisji Rady zainspirował nas Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który odwiedził Gdynię w maju. Same posiedzenia Rady często sprawiają wrażenie maszynki do głosowania. To na komisjach odbywają się najciekawsze i najważniejsze dyskusje. Tam możemy obserwować i oceniać pracę radnych najpełniej. W czasach tanich kamer, smartfonów i portali dedykowanych transmisji filmów przez internet zorganizowanie nagrywania i udostępniania prac komisji nie powinno być żadnym wyzwaniem ani finansowym, ani czasowym.

Do naszej listy postulatów dotyczących transparentności w Gdyni dodaliśmy kolejne dwa. Przede wszystkim chcielibyśmy wiedzieć z wyprzedzeniem, kiedy i gdzie odbywają się posiedzenia komisji Rady, żeby móc je obserwować. Najwygodniejszym miejscem do obwieszczania tego byłaby strona Rada Miasta Gdyni, gdzie otrzymujemy już informacje o sesjach Rady.

Drugi z nowych postulatów dotyczy zabierania głosu i zadawania pytań przez mieszkańców na sesjach Rady Miasta. W chwili obecnej Statut Miasta i Regulamin Rady Miasta Gdyni nie przewidują takiej możliwości. Przykładem miasta, które nadało takie prawo swoim mieszkańcom i mieszkankom, jest Podkowa Leśna: „W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu Miasta, Sekretarz i Skarbnik Gminy oraz mieszkańcy […]”. W Gdyni głos zabierać mogą jedynie osoby specjalnie zaproszone i tylko za zgodą przewodniczącego/przewodniczącej sesji.

Jeśli chcemy, by mieszkanki i mieszkańcy Gdyni aktywnie angażowali się w życie miasta i odpowiedzialnie decydowali i głosowali, musimy zapewnić im odpowiednie narzędzia, możliwości i ułatwienia. Miasto, Rada i komisje nie są dla naszych władz, ale dla nas wszystkich. Domagamy się większej transparentności i udziału w pracach władz miasta.