Stanowisko w sprawie poparcia Partii Pracy w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii

Solidarność pracowników ponad podziałami!

Razem popiera Partię Pracy w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii

Stanowisko Rady Krajowej Partii Razem

W nadchodzących wyborach w Wielkiej Brytanii, które zadecydują o losie ponad miliona polskich obywateli i obywatelek na Wyspach, znakomita większość z nich nie będzie mogła oddać głosu.Wzywamy jednak wszystkich członków, członkinie, sympatyków i sympatyczki Partii Razem, którzy posiadają prawa wyborcze na terenie Anglii i Walii, do oddania swojego głosu na Partię Pracy. W krajach związkowych Zjednoczonego Królestwa, gdzie w wyborach startuje więcej niż jedna pro-pracownicza partia z szansą na mandaty, decyzję o poparciu konkretnego ugrupowania pozostawiamy lokalnym okręgom Partii Razem.

Objaśnienie

  1. Polacy przyjeżdżali na Wyspy Brytyjskie nierzadko aktywnie rekrutowani przez rząd Wielkiej Brytanii. Jako gwarancję prawa pobytu wskazywano im wspólne prawa zjednoczonej Europy. Prawa te zostały jednostronnie wypowiedziane referendum „Brexitowym” w czerwcu 2016 r. Dlatego z uznaniem i radością przyjmujemy postulat z manifestu wyborczego Partii Pracy, by jednostronnie zagwarantować prawa imigrantów już mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jest to postulat absolutnie kluczowy i pragniemy podkreślić, że ewentualne porzucenie go przez Partię Pracy będzie oznaczało wygaśnięcie naszego poparcia. Przy obecnych nastrojach anty-imigranckich w Wielkiej Brytanii brak jasnego opowiedzenia się po stronie imigrantów przez jedną z dwóch głównych sił politycznych odebrałby społeczności imigranckiej elementarne poczucie bezpieczeństwa. Stanęliby przed realnym zagrożeniem zostania obywatelami drugiej kategorii w swojej nowej ojczyźnie, dodatkowo narażonymi na ksenofobiczne ataki i prześladowanie w miejscach pracy.
  2. Brytyjskie przepisy szczególnie bezwzględnie traktują najuboższych imigrantów, również tych, którzy pracują, ale mają niestabilne dochody, lub otrzymują najniższe stawki. Zdarzają się wyroki i deportacje spowodowane właściwie wyłącznie ubóstwem, zwłaszcza osób, których zarobki, mimo długiej i ciężkiej pracy, nie wystarczają na dach nad głową. Dlatego cieszymy się z deklaracji Partii Pracy, ze rozluźni kryteria pobytu imigrantów na terenie Wielkiej Brytanii. Jednocześnie wierzymy, ze rząd Partii Pracy zrobi wszystko, by nawet osoby pracujące za stawkę minimalną były w stanie opłacić mieszkanie i że spełni swoje dawniejsze obietnice dotyczące jej podwyższenia.
  3. Obawy społeczności polskiej na Wyspach Brytyjskich wywołuje promowanie przez władze koncepcji kwot migracyjnych. Deklaracje, że imigracja jest do zaakceptowania tylko do jakiejś z góry określonej liczby osób zwiększa wrogość wobec imigrantów. Karmienie społeczeństwa pomysłem kwot kończy się aktami przemocy i piętnowaniem „obcych„. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy obecność w programie Partii Pracy postulatu porzucenia kwot migracyjnych.
  4. Wszystkie postulaty dotyczące spraw socjalnych, usług publicznych i prawa pracy, głoszone przez Partię Pracy, uważamy za słuszne. Publiczna ochrona zdrowia, czy system wsparcia socjalnego są kluczowe dla społeczności imigranckich, w dużej części wykonujących najniżej płatne i najbardziej sprekaryzowane prace, oraz stojących w dużo słabszej pozycji wobec pracodawcy. Dlatego uważamy, ze postulaty socjalne Partii Pracy są najkorzystniejsze dla imigrantów na Wyspach Brytyjskich.
  5. Ufamy, że rząd uformowany przez Partię Pracy (lub z jej udziałem), jasno odrzuci poglądy prezentowane przez część sił politycznych w Wielkiej Brytanii, jakoby migranci powodowali „presję płacową” oraz „nadwerężali” system pomocy społecznej i usługi publiczne. Koncepcje te zostały wielokrotnie zdyskredytowane. Posługiwanie się nimi w debacie publicznej powoduje utrwalanie obrazu imigranta jako zagrożenia i otwiera drogę do coraz bardziej restrykcyjnych polityk. Wierzymy, że Partia Pracy, zgodnie ze swoimi najlepszymi tradycjami, będzie promować solidarność pracowników, niezależnie od ich pochodzenia i obywatelstwa. Ufamy, że solidarność ta obejmie także imigrantów spoza Unii Europejskiej, których prawa, zwłaszcza po przyjętym rok temu „Immigration Act”, są ograniczone w jeszcze większym stopniu niż prawa obywateli UE.

Jesteśmy przekonani, że z punktu widzenia społeczności imigranckiej oraz ogółu pracowników powstanie rządu z udziałem Partii Pracy jest najlepszym możliwym wynikiem nadchodzących wyborów.