Stanowisko ws. poparcia dla kurdyjskich dążeń niepodległościowych

Z radością przyjmujemy referendum niepodległościowe przeprowadzone 25 IX przez autonomiczny Region Kurdystanu w Iraku. Uważamy, że naród kurdyjski ma pełne prawo do samostanowienia, szczególnie, że jest największą wspólnotą etniczną na świecie, która pozbawiona jest swojego bytu państwowego.

Wzywamy społeczność międzynarodową oraz rząd w Bagdadzie do uznania referendum i uszanowania decyzji irackich Kurdów i Kurdyjek, którzy w prawie 93% zagłosowali i zagłosowały za przekształceniem Regionu Kurdystanu w niepodległe państwo. W szczególności wzywamy władze Rzeczpospolitej Polskiej do uznania wyników referendum a w przyszłości także niepodległości Kurdystanu.

Niezaprzeczalny jest wkład jaki Peszmergowie, kurdyscy bojownicy w Iraku, oraz YPG/YPJ czyli Powszechne Siły Samoobrony w Rożawie, mają w walce z Daesz, tzw. Państwem Islamskim. Biorąc to pod uwagę uważamy, że niepodległe państwo kurdyjskie przyczyni się do ustablizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Pamiętając, że Kurdowie i Kurdyjki zamieszkują również tereny Turcji, Syrii i Iranu wzywamy wszystkie zainteresowane strony do uznania faktycznej niezależności autonomicznego regionu Rożawy. Wzywamy rząd Turcji do zaprzestania represji na ludności kurdyjskiej w Turcji i poszanowania ich praw i odrębności. Stanowczo potępiamy tureckie zbrodnie na ludności cywilnej w północnej Syrii. Wzywamy również władze Iranu do poszanowania autonomii ostanu Kurdystan i zaprzestania represji wobec zamieszkujących go Kurdów i Kurdyjek.

Wzywamy rząd i wszystkie ugrupowania polityczne w irackim Kurdystanie, a zwłaszcza prezdyenta Masuda Barzaniego do działań na rzecz wznowienia prac parlamentu, przeprowadzenia wolnych wyborów i niwelowania ogromnych nierówności socjalnych między obywatelami regionu.

Mamy nadzieję, że przyszłe państwo kurdyjskie będzie państwem demokratycznym, szanującym prawa człowieka i rządzonym zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej.