Lubelskie: Wspieramy protest personelu Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach

Lubelski Okręg Partii Razem wspiera akcję protestacyjną w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach pod Łukowem. Wraz z pracownikami i pracownicami weźmiemy udział w blokadzie przejścia dla pieszych pod DPS-em w godzinach od 10 do 12. Mamy nadzieję, że dzięki tej formie protestu władze powiatowe nareszcie poważnie potraktują wielokrotne apele załogi o poprawę standardów pracy i funkcjonowania placówki.

Uważamy, że oszczędzanie na placówce zapewniającej pomoc i długoterminową opiekę osobom niepełnosprawnym jest niehumanitarne, szkodliwe i krótkowzroczne. Osoby wykonujące tak potrzebną pracę opiekuńczą, wymagającą zaangażowania, wrażliwości i odporności psychicznej, zasługują na godziwe płace i godne warunki pracy. W adekwatny sposób powinna również być wynagradzana ich obecność w pracy w godzinach nocnych oraz w niedziele i święta.

Z zaniepokojeniem odbieramy napływające informacje o postawie dyrekcji i nadzorujących ją władz wobec sytuacji w DPS. Pracownice troszczące się o swoją placówkę i podopiecznych, które od dawna alarmują o złych warunkach pracy oraz brakach w wyposażeniu i stanie technicznym, powinny znaleźć we władzach powiatowych wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Tymczasem według naszych informacji spotykały się dotąd wyłącznie z ignorowaniem i bezczynnością, a nawet próbami uciszania. Takim postępowaniem władze samorządowe, na czele ze Starostą Łukowskim, biorą na siebie wyłączną odpowiedzialność za coraz ostrzejsze formy protestu zdesperowanych pracowników i pracownic.

Partia Razem wsparła dziś akcję protestacyjną personelu Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach, polegającą na blokadzie drogi…

Posted by Razem Lubelskie on 15. desember 2017