Olsztyn: O zatwierdzenie Programu Współpracy Transgranicznej

Stanowisko Zarządu Okręgu Olsztyńskiego Partii Razem w sprawie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Zarząd Okręgu Olsztyńskiego Partii Razem domaga się od Prezes Rady Ministrów, Pani Beaty Szydło uruchomienia unijnych środków na współpracę transgraniczną z Obwodem Kaliningradzkim w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Pragniemy przypomnieć, że czas na podpisanie umowy mija 8 grudnia br. Bez podpisu Pani Premier najbiedniejsze regiony kraju nie będą mogły skorzystać z wielomilionowej pomocy infrastrukturalnej i rozwojowej. Zastój gospodarczy terenów przygranicznych zahamuje rozwój całego województwa Warmińsko-Mazurskiego na kolejne lata.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 to projekt, który jest kontynuacją Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa-Rosja 2007-2013, który był wielkim sukcesem. Celem Programu w obecnej perspektywie budżetowej jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Już teraz spora część Gmin i Powiatów z województwa oraz z Obwodu Kaliningradzkiego przygotowana jest na złożenie wspólnych projektów. Są to między innymi tak istotne inwestycje jak budowa nowego mostu drogowego na drodze krajowej nr 51 w Bartoszycach, ochrony wód strefy transgranicznej Polski i Rosji czy też inwestycje związane z przebudowa i stworzenie nowych oczyszczalni ścieków w Tolkmicku i miejscowości Rybaczij, docelowo służące podniesieniu czystości Morza Bałtyckiego.

Uważamy, że uruchomienie środków na współpracę transgraniczną z Obwodem Kaliningradzkim pozwoli na:

  1. Unowocześnienie infrastruktury transportowej i zagospodarowanie zaniedbanych terenów w graniczących z obwodem Kaliningradzkim powiatach.
  2. Zwiększenie współpracy gospodarczej Województwa Warmińsko- Mazurskiego z Obwodem Kaliningradzkim co powinno zaowocować zmniejszeniem bezrobocia w przygranicznych powiatach. Bezsporny jest, na tym obszarze znaczny spadek stopy bezrobocia niemniej jednak jest ona w dalszym ciągu wysoka (12,7% w całym województwie, w powiatach przygranicznych: braniewskim – 24,3%, bartoszyckim – 23% , kętrzyńskim – 22,6%, węgorzewskim – 23% gołdapskim – 16,2%).
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców RP poprzez zmniejszenie napięcia pomiędzy narodami polskim i rosyjskim. Zapewnić bezpieczeństwo w wymiarze międzynarodowym można na dwa sposoby. Pierwszy to odstraszenie ewentualnego przeciwnika co wymaga niekończących się kosztownych zbrojeń i skutkuje wzrastającym naprężeniem. Druga to normalizacja stosunków w oparciu o kompromis i nawiązanie korzystnej dla obu stron współpracy we wszelkich dziedzinach. Naszym zdaniem ta metoda jest o wiele bezpieczniejsza od pierwszej, obniża napięcie, a w dodatku jest tańsza.

Ideologiczne zacietrzewienie i ograniczanie kontaktów z partnerem rosyjskim nie służą polepszeniu sytuacji mieszkanek i mieszkańców Warmii i Mazur. W roku ubiegłym zawieszony został Program Małego Ruchu Granicznego, w tym roku nie rozpocznie się Program Polska-Rosja 2014-2020. Spodziewać się można kolejnych kroków, które nie przyczynią się rozwijaniu dobrosąsiedzkich relacji i rozwojowi regionu. Przypominamy, że w przyszłym roku odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jedną z aren będzie stadion w Kaliningradzie. Niestety rząd polski (podobnie jak i lokalny samorząd) nie przedstawił (pewnie nie przedstawi) żadnych planów jak wykorzystać tą wielką światową imprezę dla podniesienia pozytywnego wizerunku Polski oraz jej wykorzystania do rozwoju oferty na Warmii i Mazurach.

Przypominamy, że Program w 2016 roku zatwierdzony został przez Komisję Europejską. W jego ramach w Olsztynie działa już Wspólny Sekretariat Techniczny. Jeśli nie podpisze umowy na rozpoczęcie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 ponad 62 miliony Euro dofinansowania, z którego mogłyby skorzystać warmińsko-mazurskie samorządy, przepadnie. Pani Premier będzie bezpośrednio odpowiedzialna za dalszy zastój i ubożenie naszego regionu.

Wzywamy Panią do podpisania umowy!

W związku z upływającym terminem zatwierdzenia Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Zarząd Okręgu…

Posted by Razem Warmińsko-Mazurskie on 6. desember 2017