Szczecin: Popieramy pracownice_ików DPS

Przekazaliśmy Prezydentowi Szczecina Piotrowi Krzystkowi list otwarty. Wyrażamy w nim poparcie dla pracownic i pracowników Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej.

Załoga DPS-u domaga się podwyżek oraz odpowiedniego wynagradzania za pracę w soboty i niedziele oraz za dyżury nocne. Żądanie 500 złotych podwyżki netto wysuwane przez osoby pobierające wynagrodzenie w wysokości bliskiej płacy minimalnej uważamy za mało wygórowane. Dotychczasowe propozycje władz miasta nie spełniają nawet tego skromnego postulatu.

Nie tylko zwykła przyzwoitość i poczucie sprawiedliwości domagają się godnego wynagradzania za ciężką i odpowiedzialną pracę opiekuńczą. Leży ono w interesie nas wszystkich. W obliczu starzenia się społeczeństwa, poprawa warunków pracy w opiece nad osobami starszymi staje się kwestią palącą.

Do Partii Razem z DPS-ów w całym kraju docierają sygnały niezadowolenia. Wspieraliśmy niedawne protesty i strajk w Częstochowie, wspieramy także starania pracowników ośrodków w Szczecinie. Panie Prezydencie, apelujemy o wyjście im naprzeciw!

W poniedziałek 11 grudnia przekazaliśmy Prezydentowi Szczecina Piotrowi Krzystkowi list otwarty. Wyrażamy w nim poparcie…

Publicerat av Razem Szczecin den 12 december 2017