Kielce: Rozdział Kościoła od państwa

W dyskusji udział wzięli zarówno działacze Towarzystwem Kultury Świeckiej im. T. Kotarbińskiego z Kielc,  i członkowie Razem Świętokrzyskie.

Wsród zabierających głos przeważały opinie pełne troski i obawy, spowodowane rosnącą dominacją w Polsce światopoglądu katolickiego, która swoje źródło ma w rozwoju powiązań rządzącej obecnie partii z klerem i wydatnym wsparciu finansowym, jakiego rządy PiS udzielają Kościołowi rzymsko-katolickiemu. Podkreślano, że dzieje się to w sytuacji, w której brakuje pieniędzy dla wielu grup pracowników sektora budżetowego, chociażby lekarzy rezydentów, a sytuacja ekonomiczna milionów Polaków, wbrew rządowej propagandzie, jest bardzo zła. Takie wnioski sprawiły, że umocniła się wsród uczestników dyskusji wola wspólnej walki o sprawiedliwość społeczną, której niepomijalnym elementem jest oderwanie od Państwa polskiego pasożytujących na nim struktur Kościoła katolickiego. Odbędą się kolejne spotkania w tej sprawie.