Kraków: Antyklerykalizm – sprzeciw szkodliwy czy pożyteczny

Antyklerykalizm to sprzeciw wobec niektórych przejawów działalności duchowieństwa i instytucji religijnych oraz brak zgody na wpływ kleru na świeckie życie społeczeństwa– w tym edukację oraz prawo. Antyklerykalizm może nawiązywać do różnych źródeł ideowych.

  • Czym jest antyklerykalizm, a szczególnie antyklerykalizm w Polsce?
  • Jakie jest jego znaczenie dla obywateli niewierzących i wierzących w państwie, które konsekwentnie staje się coraz bardziej konfesyjne?
  • Czy należy się go obawiać, czy przeciwnie: doceniać go?
  • Na jaki sprzeciw – na jaki antyklerykalizm – stać Polaków i jak go manifestują?

O antyklerykaliźmie z dr. Radosławem Tyrałą (Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) będzie rozmawiać Monika Szymańska (psycholożka, Koło Świeckie Państwo w Partii Razem).