Zdrowie na wyciągnięcie ręki | Program Samorządowy

To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.

 Pobierz program w .pdf.


Troska o zdrowie to nie tylko ratowanie ofiar wypadków, wykonywanie skomplikowanych operacji czy leczenie śmiertelnych chorób. To także edukacja i profilaktyka. Obecność szkolnej higienistki, która na czas wykryje zaburzenia odżywiania, czy stomatolożki, która wyleczy próchnicę. Skuteczne zapobieganie uzależnieniom, wolna od ideologii edukacja seksualna i leczenie niepłodności metodami, które mają naukowe podstawy.

Higienistka w każdej szkole

Zagwarantujemy opiekę zdrowotną dla dzieci w każdej szkole. Zatrudniona w pełnym wymiarze godzin osoba będzie przeprowadzać badania profilaktyczne i szczepienia oraz nadzorować przestrzeganie zasad zdrowego żywienia w szkole.

Bezpłatna opieka stomatologiczna

Wprowadzimy bezpłatną opiekę stomatologiczną w szkołach podstawowych oraz zwiększymy jej dostępność w przychodniach rejonowych.

Profilaktyka w szkole

Rozwiniemy samorządowe programy profilaktyki otyłości, wad postawy i próchnicy, a także walki z zaburzeniami odżywania. W każdej szkole higienistki i pielęgniarki będą udzielać porad dietetycznych dzieciom i ich rodzinom.

Edukacja zdrowotna

Wprowadzimy do szkół dostępne dla wszystkich zajęcia dodatkowe o zdrowiu, zdrowej diecie, profilaktyce uzależnień i edukacji seksualnej. W instytucjach samorządowych znajdą się punkty, gdzie będzie można bezpłatnie dostać prezerwatywy.

Pełna refundacja szczepień

Samorząd będzie refundować wszystkie szczepienia objęte kalendarzem, łącznie ze szczepieniami zalecanymi (np. przeciw HPV i grypie). W przypadku szczepień nieobowiązkowych wprowadzimy system nagradzania za udział w programie, skierowany do grup ryzyka: dzieci i osób starszych.

Wojewódzkie programy in vitro

Wprowadzimy powszechne i bezpłatne leczenie niepłodności metodą in vitro. Dostęp do leczenia nie będzie zależeć od miejsca zamieszkania ani stanu cywilnego. Wycofamy finansowanie pseudomedycznych praktyk takich jak naprotechnologia.

Godny i bezpieczny poród

Każda kobieta w ciąży będzie mieć dostęp do bezpłatnej szkoły rodzenia o wysokim standardzie. Wprowadzimy monitorowanie jakości świadczeń na oddziałach położniczych i noworodkowych. Zagwarantujemy przestrzeganie wysokich standardów okołoporodowych w jednostkach podlegających samorządowi. Samorząd będzie także finansować bezpłatną, profesjonalną opiekę laktacyjną dla młodych matek.

Bezpłatne badania prenatalne

Rozszerzymy gamę darmowych badań prenatalnych dostępnych w trakcie trwania ciąży. Samorząd będzie refundować badania  nieinwazyjne, takie jak test NIFTY.

Pacjent blisko rodziny

Zadbamy o równomierne rozmieszczenie zakładów pielęgnacyjnych i opiekuńczych, tak żeby bliscy zawsze mogli odwiedzić chorych, a przewlekła choroba nie była powodem do ograniczenia kontaktów z rodziną.

Jasne informacje o badaniach 

Pacjenci mają prawo do informacji o przysługujących im badaniach. W każdej poradni zdrowia będzie łatwo dostępna przejrzysta informacja o finansowanych przez NFZ badaniach diagnostycznych i o tym, jak dostać na nie skierowanie.

Informacja o jakości opieki zdrowotnej

Samorząd będzie co roku przeprowadzać kontrolę jakości w przychodniach i szpitalach. Informacje o obsadzie lekarskiej i pielęgniarskiej, dostępności badań i zabiegów, długości kolejek do specjalistów, a także stanu technicznego placówek i jakości wyżywienia pacjentów będą dostępne publicznie.

Godne traktowanie pacjentów

Pacjenci i pacjentki mają prawo być traktowani z szacunkiem oraz wiedzieć, co im dolega i w jaki sposób są leczeni. Będziemy finansować szkolenia z zakresu komunikacji z pacjentami i równego traktowania. Nikt nie może być dyskryminowany ze względu na stan konta, płeć, wiek, kolor skóry, orientację seksualną czy tożsamość płciową.

Nowoczesna walka z uzależnieniami

Wprowadzimy wojewódzkie programy profilaktyki uzależnień. Na wzór europejski będą one obejmować także redukcję szkód związanych z używaniem narkotyków. Nie poprzestaniemy na zniechęcaniu ludzi do korzystania z substancji psychoaktywnych: będziemy również informować, jak ograniczać ryzyko dla zdrowia przy ich przyjmowaniu.


To część Programu Samorządowego 2018 Razem, który w całości przeczytasz tutaj.