Bieszczady: Skarga na prywatnych przewoźników

W imieniu pasażerów i mieszkańców regionu składamy skargę na wymienionych niżej przewoźników z powodu nie realizowania przepisów zawartych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym oraz prawie przewozowym.

http://bieszczady.partiarazem.pl/wp-content/uploads/sites/22/2018/03/Razem-skarga-do-UM-DDiPTZ.pdfZ uwagi na nagminne…

Publicerat av Razem Bieszczady den 9 mars 2018

Wielokrotnie byliśmy świadkami, a także dostawaliśmy informacje od pasażerów o nagminnym łamaniu przez przewoźników operujących w województwie podkarpackim zapisów zawartych w ustawie, narażając tym samym na szkodę pasażerów, przedsiębiorstwa z branży usługowe i turystycznej, przyczyniając się jednocześnie do zapaści transportu zbiorowego na południu województwa. Podejrzewamy, że działalność poza ramami ustawy może stanowić element modelu biznesowego przedsiębiorstw.

Powołując się na obowiązek nadzoru nad przewoźnikami (art. 43 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym), zwracamy się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przeprowadzenie kontroli przewoźników w zakresie:

 • realizowania rozkładu jazdy dla zezwoleń nr:
  — 1752 AIR BUS Krzysztof Wolan Ustrzyki Dolne-Sanok-Krosno-Kraków (nie realizowanie trasy Ustrzyki Dolne – Sanok)
  — 1838 AIR BUS Krzysztof Wolan Kraków–Pilzno–Rymanów Zdrój–Sanok–Lesko–Ustrzyki Dolne (nie realizowanie trasy Sanok–Ustrzyki Dolne)
  — 1388 SAN-BUS Ustrzyki Górne–Lesko–Kraków oraz kursie powrotnym (realizowanie trasy Ustrzyki Górne–Lesko tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej)
  — 1389 SAN-BUS Ustrzyki Dolne–Sanok–Jasło–Kraków oraz kursie powrotnym (realizowanie trasy Ustrzyki Górne–Lesko tylko po uprzedniej rezerwacji telefonicznej) Firma SAN-BUS na bieżąco dobiera rozmiar autobusu do ilości rezerwacji telefonicznych, w celu uzyskania jak największej ilości sprzedanych biletów do ilości miejsc, co często skutkuje tym, że autobus jest przepełniony i nie może zabrać wszystkich oczekujących na przejazd pasażerów. Najczęściej ofiarami tego modelu biznesowego są turyści nie zaznajomieni z koniecznością wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.
 • Przestrzegania czasu rozkładu jazdy – przewoźnicy często odjeżdżali z przystanku przed czasem zaznaczonym w rozkładzie zezwolenia nr:
  — 1752 AIR BUS Krzysztof Wolan Ustrzyki Dolne–Sanok–Krosno–Kraków
  — 1838 AIR BUS Krzysztof Wolan Kraków–Pilzno–Rymanów Zdrój–Sanok–Lesko–Ustrzyki Dolne
  — 1388 SAN-BUS Ustrzyki Górne–Lesko–Kraków oraz kursie powrotnym
  — 1389 SAN-BUS Ustrzyki Dolne–Sanok–Jasło–Kraków oraz kursie powrotnym.
 • Nie zatrzymywanie się na rozkładowych przystankach nr kursu:
  — 1556 – MARCEL Dębica–Sędziszów Małopolski–Rzeszów
  — 1699 – MARCEL Rzeszów–Dębica–Tarnów (przystanek przy ulicy Krakowskiej w kierunku Dębicy)
 • Zachowania bezpieczeństwa podczas jazdy poprzez używanie CB radia w celu ominięcia kontroli prędkości, oraz rozmowy telefoniczne kierowców bez zestawu słuchawkowego
  — 1388 SAN-BUS Ustrzyki Górne–Lesko–Kraków oraz kursie powrotnym
  — 1389 SAN-BUS Ustrzyki Dolne–Sanok–Jasło–Kraków oraz kursie powrotnym.
 • Nie respektowanie pierwszeństwa pasażerów z biletami miesięcznymi przy wsiadaniu do pojazdu – MARCEL – wbrew punktowi 1.2 wewnętrznego regulaminu ogólnego przewozów.

Zwracamy się do Urzędu Marszałkowskiego – organizatora publicznego transportu zbiorowego w województwie – z prośbą o:

 • Zadbanie o stworzenie jednolitego systemu informacji pasażerskiej, poprzez narzucenie przewoźnikom zestandaryzowanego stylu i reguł dotyczących montowania tablic z rozkładami jazdy (art. 15 ustawy o p.t.z. ust. 1 lit e).
 • Wymuszenie na przewoźnikach korzystania z dworców, (art. 15 ustawy o p.t.z. ust. 1 lit c) szczególnie zła sytuacja panuje w Lesku, gdzie przewoźnicy NEOBUS POLSKA i SAN-BUS, prowadzą przewozy na placu na którym nie ma oświetlenia ani zadaszenia dla pasażerów, dodatkowo plac na którym stają autobusy ww. przewoźników często jest mylony przez pasażerów z poza Leska z dworcem, przez co nie mogą oni skorzystać z usługi przewozowej.
 • Egzekwowanie na przewoźnikach obowiązku umieszczania tablic przystankowych.
 • Egzekwowanie na przewoźnikach i administratorach przystanków obowiązku usuwania tablic z rozkładami jazdy, oraz tablic reklamowych w momencie kiedy przestaną one obowiązywać. Szczególnie zła sytuacja panuje w tej kwestii w Krośnie i Sanoku.
 • Zachęcanie przewoźników do integracji taryfowo-biletowej (art. 15 ustawy o p.t.z. ust. 1 lit d) szczególnie w zakresie biletów miesięcznych, które w związku z dużym rozdrobnieniem przewoźników straciły na atrakcyjności.

Mamy nadzieję, że nasza skarga zostanie szybko rozpatrzona, a przewoźnicy dzięki Państwa interwencji będą wzorowo wykonywać swoje obowiązki. Jednocześnie zaznaczamy pełną gotowość do współpracy i pomocy w sprawie. Jedocześnie prosimy o odpowiedź potwierdzającą przyjęcia skargi oraz informację o podjęciu działań ze strony departamentu.