Olsztyn: Prawo pracy dla kobiet

Na szkoleniu, zorganizowanym wspólnie przez Razem i OPZZ, przedstawiono zakres praw pracowniczych kobiet i różnicę respektowania ich ze względu na płeć. Specjaliści z Warmińsko-Mazurskiego oddziału Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odpowiedzieli uczestniczkom na pytania m.in. takie jak:

  • Jaka jest sytuacja kobiet na rynku pracy?
  • Dlaczego płace mężczyzn są wyższe niż kobiet?
  • Czym jest mobbing i dyskryminacja?

W Polsce nadal powszechne jest nierówne wynagradzanie kobiet i mężczyzn za tę samą pracę – różnica wynosi ok. 20% na korzyść mężczyzn. Kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie na każdym poziomie wykształcenia. Ponieważ wiele kobiet jest zatrudnionych w niedofinansowanych usługach publicznych (zdrowie, edukacja, kultura) lub prywatnych przedsiębiorstwach usługowych, są one szczególnie narażone na wyzysk.

W środowiskach pracy m.in. kasjerek, pielęgniarek, pracownic gastronomii czy personelu sprzątającego pracodawcy stosują haniebne praktyki: mobbing i molestowanie seksualne; nieprzestrzeganie przepisów BHP; nieprzestrzeganie kodeksu pracy i wymuszanie “śmieciowych” form zatrudnienia, które pozbawiają prawa do urlopu macierzyńskiego oraz ochrony podczas ciąży; utrzymywanie rażąco niskich stawek poprzez zmowy płacowe i omijanie przepisów o minimalnej stawce godzinowej.