Projekcja filmu „Artykuł osiemnasty”

Film Artykuł Osiemnasty jest pierwszym w Polsce pełnometrażowym filmem dokumentalnym poruszającym tematykę równości małżeńskiej, a właściwie jej braku. Od początku przemian ustrojowych kwestia ta pozostaje w naszym kraju wciąż nieuregulowana, choć przez ponad 25 lat na świecie zaszły ogromne zmiany i cały Zachód, do którego wciąż aspirujemy, wprowadził już małżeństwa par jednopłciowych lub przynajmniej rejestrowane związki partnerskie.

Autorzy filmu starają się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w Polsce pary homoseksualne wciąż nie mogą się cieszyć pełnią praw przynależnych większości obywateli i obywatelek. Co takiego, poczynając od przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku, wydaje się być przeszkodą nie do pokonania, aby zapis o równości małżeńskiej znalazł w końcu miejsce w polskim ustawodawstwie.

Czy jest to nadmierny wpływ Kościoła katolickiego na życie społeczno-polityczne w państwie, czy oportunizm polityków, niezależnie od reprezentowanych przez nich barw? A może zasłanianie się artykułem 18 Konstytucji RP, od którego film wziął swój tytuł, który brzmi:

„Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”

Czy rzeczywiście ten zapis Konstytucji czyniłby prawo do zawierania małżeństw jednopłciowych niekonstytucyjnym, czy tylko służy przeciwnikom równości małżeńskiej jako wygodna, acz niekoniecznie wiarygodna wymówka?

I w końcu: film – na przykładzie tęczowych rodzin – pokazuje nie tylko to, na jakie trudności i niczym niezawinione przeszkody są one narażone w naszym kraju, ale też w przypadku, gdy zdecydują się na emigrację do któregoś z państw, gwarantującego im pełnię praw i równe traktowanie, ile traci Polska, nie próbując nic zrobić, by zatrzymać swoich obywateli i obywatelki.


Partia Razem, w odróżnieniu od wszystkich innych partii politycznych w Polsce, prawa osób LGBT od zawsze traktuje jako prawa należne polskim obywatelom i obywatelkom, które nie mogą być traktowane ani jako wyborcza przynęta, ani zamiatane pod dywan w obawie przed narażeniem się na gniew Kościoła. Częścią programu Razem jest karta praw LGBT, a w niej m.in. część dotycząca równości małżeńskiej:

„W naszej ocenie właściwym sposobem zapewnienia równości osobom nieheteronormatywnym jest umożliwienie im zawierania małżeństw o skutkach identycznych do tych, jakie obecnie wywołuje małżeństwo osób różnej płci.

Takie rozwiązanie umożliwi rodzinom nieheteronormatywnym korzystanie z szeregu praw i wolności obecnie zarezerwowanych dla rodzin heteroseksualnych, w tym:
• prawa do posiadania wspólnego majątku i swobodnego dysponowania nim,
• prawa do wspólnego rozliczania się z dochodów,
• możliwości objęcia współmałżonki lub współmałżonka ubezpieczeniem zdrowotnym czy wspólnego korzystania z ubezpieczenia społecznego,
• prawo do adopcji dzieci, niespokrewnionych lub pozostających już wcześniej pod opieką współmałżonków,
• możliwości uzyskania informacji o stanie zdrowia współmałżonki lub współmałżonka,
• uzyskania obywatelstwa polskiego dla współmałżonki lub współmałżonka będących obywatelami innego kraju lub pozbawionych obywatelstwa.

Mamy zarazem świadomość, że prawne zrównanie statusu związków osób tej samej i różnej płci nie jest warunkiem wystarczającym dla zapewnienia osobom nieheteronormatywnym równego traktowania.”

Projekcje zorganizowaliśmy już w Kielcach, Nowym Sączu, Olsztynie, Gdańsku, Warszawie i innych miastach. Jeśli masz pomysł, gdzie moglibyśmy zorganizować kolejną taką projekcję – skontaktuj się z nami.

15 grudnia b.r. okręg świętokrzyski Razem, we współpracy z Miłość nie wyklucza oraz Prowincja Równości, zorganizował w…

Publicerat av Razem Świętokrzyskie den 18 december 2017

W czwartek 12 kwietnia zapraszamy do Krytyka Polityczna – ŚWIETLICA W TRÓJMIEŚCIE na Artykuł 18 – film +…

Publicerat av Razem Pomorze den 9 april 2018