Stanowisko ws. reklam

Żegnamy reklamy

Dziś w Polsce reklamy są wszędzie. Atakują nas z budynków, tramwajów i billboardów. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, otwierać czasopisma, włączać radia, telewizora ani internetu — z reklamą zadzwoni do nas telemarketer na śmieciówce. Reklamowy szum niepotrzebnie zajmuje naszą uwagę, rozprasza osoby kierujące pojazdami. Każdego dnia wciska nam na siłę nowe modele i produkty.

Ogromne płachty reklam zaśmiecają polskie miasta. Szpecą zabytki, parki i bulwary. Odbierają nam nasze place i ulice, zmieniając je w prywatną przestrzeń reklamową. Zasłaniają nam światło słoneczne i widok z naszych okien. Interesom reklamodawców służą publiczne tramwaje, autobusy i przystanki. Reklamowy chaos zwiększa poziom stresu i utrudnia koncentrację.

Reklama nie tylko szpeci przestrzeń publiczną i irytuje, ale w niektórych formach jest motorem nieuczciwych praktyk biznesowych. Rynek roi się od produktów i usług sprzedawanych po skrajnie zawyżonych cenach, które nie miałyby prawa bytu, gdyby nie nieuczciwa i agresywna reklama.

Prawa konkurencji sprawiają, że przestrzeń reklamowa — nie tylko na ulicach, ale też w radiu, telewizji czy internecie — rozrasta się bez umiaru. Przedsiębiorcy muszą ścigać się z konkurentami o jak największą i najbardziej rzucającą się w oczy kampanię. Coraz większą część gospodarki zajmuje sektor, który nie zaspokaja niczyich potrzeb — i nic nie wytwarza poza setkami obrazów, na które nikt nie chce patrzeć.

Na tym wyścigu tracimy wszyscy i wszystkie. Jedynym sposobem, żeby go zatrzymać, są regulacje, które ograniczą rolę reklamy w naszej gospodarce i przestrzeni publicznej.

Narzędzia ochrony

 1. Znacznie zwiększymy finansowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zrobimy z niego główną instytucję dbającą o przestrzeganie zasad prowadzenia kampanii reklamowych. Finansowanie na poziomie 1% wartości obecnego rynku reklamy to stanowczo za mało.
 2. Odejdziemy od bezskutecznej kontroli poemisyjnej reklam. Sektory reklam, gdzie UOKiK stwierdzi większe nasilenie nieetycznych praktyk, UOKiK będzie mógł objąć kontrolą przedemisyjną.
 3. Wprowadzimy zakaz udziału dzieci w reklamach. Zadbamy też o egzekwowanie już obowiązującego zakazu reklamy kierowanej do dzieci poprzez kontrolę przedemisyjną.
 4. Zwiększymy finansowanie straży gminnych i miejskich, a — w przypadku ich braku w gminie — policji, na cele walki z zaśmiecaniem przestrzeni publicznej nielegalnymi reklamami.
 5. Będziemy na poziomie ustawowym aktywnie i zdecydowanie zwalczać seksizm czy promocję przedmiotowego traktowania kobiet w reklamach.
 6. Stworzymy wykaz branż, gdzie reklama będzie całkowicie zakazana, ze szczególnym uwzględnieniem reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Szczególnym nadzorem obejmiemy również wszystkie reklamy i marketing przedstawiające twierdzenia odnoszące się do zdrowia.

„Nie” dla kłamstw i przekrętów!

 1. Zakażemy reklamowania produktów szkodliwych społecznie:
  a) usług finansowych,
  b) gier losowych,
  c) piwa, podobnie jak innych produktów alkoholowych.
  Zakaz reklamy produktów szkodliwych społecznie obejmie też plansze sponsorskie na wydarzeniach i akcesoria restauracyjne takie jak parasole.
 2. Zakażemy wprowadzania ludzi w błąd poprzez takie działania jak:
  a) zatrudnianie aktorek i aktorów do odgrywania roli specjalistów, m.in. lekarzy,
  b) ograniczenie infommercials — reklam udających teksty informacyjne.
 3. Reklama nie powinna pokazywać sfałszowanego obrazu rzeczywistości, zwłaszcza jeśli chodzi o ciało ludzkie. Zakażemy wykorzystywania programów graficznych w celu zwiększenia atrakcyjności modelki lub modela występującej lub występującego w reklamie.
 4. Wprowadzimy domyślną blokadę SMS-ów przychodzących z numerów premium. Zainteresowane osoby dalej będą mogły z nich korzystać. Utworzymy publiczny serwis internetowy pozwalający w łatwy sposób przejrzeć aktywne subskrypcje i je anulować.

Odzyskać przestrzeń publiczną

 1. Utworzymy na osiedlach ogólnodostępne przestrzenie ogłoszeniowe do użytku mieszkanek i mieszkańców.
 2. Centra miejscowości obejmiemy uchwałami krajobrazowymi, a już istniejące — stopniowo powiększymy. Reklamy i witryny sklepowe będą musiały mieć wygląd zgodny z wytycznymi władz gminnych.
 3. Uchwała krajobrazowa obejmować będzie również sąsiedztwo szkół, żłobków, przedszkoli, zabytków kultury i przyrody, obiektów sakralnych, parków, pomników, fontann.
 4. Zakażemy reklam wielkoformatowych (billboardów).
 5. Państwowe placówki edukacyjne i urzędy, o ile specyfika ich działania tego nie wymaga, obejmiemy strefą wolną od reklam.
 6. Wprowadzimy zakaz reklamy w przychodniach i szpitalach na wzór obecnie obowiązującego zakazu reklamy aptek.
 7. Zwiększymy bezpieczeństwo na drogach poprzez wprowadzenie zakazu reklam świetlnych w pobliżu pasa drogowego.
 8. Będziemy egzekwować zakaz rozwieszania reklam w miejscach do tego nieodpowiednich, między innymi na latarniach, przystankach. Za łamanie tego zakazu pociągniemy do odpowiedzialności właściciela firmy rozwieszającej nielegalną reklamę oraz jej zleceniodawcę.
 9. Zakażemy wywieszania płacht reklamowych przesłaniających całość lub znaczną część elewacji budynku.
 10. Wprowadzimy zakaz płacht reklamowych na ogrodzeniach; informacja o działalności prowadzonej w budynku może być przedstawiona w określony sposób i w określonym formacie. Zmienimy obecnie obowiązujące prawo pozwalające wieszać płachty tam, gdzie już jest odpowiednia infrastruktura.
 11. Zamykasz — gasisz. Wprowadzimy przepis dopuszczający włączanie szyldu lub reklamy świetlnej tylko w godzinach otwarcia lokalu.
 12. Wprowadzimy normy dotyczące jasności reklam i szyldów świetlnych, aby nie były one uciążliwe dla mieszkańców.
 13. Zakażemy reklam akustycznych z pojazdów/podnośników w terenach zabudowanych. Przestrzeń wspólna obejmuje także w przestrzeń dźwiękową.
 14. Zmienimy zasady dotyczące sponsoringu kultury i sportu tak, by reklamy sponsorów nie zajmowały łącznie więcej niż 10% przestrzeni (stroju, plansz).

Media

 1. Zobowiążemy stacje telewizyjne do wyświetlania podczas bloku reklamowego informacji, ile czasu pozostało do jego końca. Długość radiowego bloku reklamowego będzie musiała być podawana na jego początku, a w jego trakcie pozostały czas do jego końca — komunikowany sygnałami dźwiękowymi.
 2. Usuniemy reklamy, również w formie lokowania produktu, z mediów publicznych. Wprowadzimy górny limit 6 minut bloków reklamowych i informacji sponsorskich na każde 60 minut czasu antenowego w mediach prywatnych.
 3. Każdy przekaz marketingowy w mediach tradycyjnych i elektronicznych powinien zostać jasno opisany jako reklama lub materiał sponsorowany (bloki reklamowe, advertoriale, teksty na blogach, płatne komentarze na forach i w mediach społecznościowych, lokowanie produktu).
 4. Ustanowimy zasadę, że głośność nadawanych reklam (mierzona zarówno przez RMS, jak i „na ucho”) nie może być wyższa niż głośność programów telewizyjnych.
 5. Wprowadzimy zakaz wrzucania ulotek do skrzynek pocztowych, a kary będą obejmować przedsiębiorców, którzy zlecają taką formę reklamy. Zlikwidujemy druki bezadresowe na poczcie — skrzynki pocztkowe są na listy. Rozdawanie ulotek na żywo ograniczymy do podmiotów działających non-profit.
 6. Przebywanie w sieci nie powinno wiązać się z koniecznością oglądania i wysłuchiwania irytujących reklam. Będziemy dążyć do ograniczenia inwazyjności reklam na stronach internetowych, a w szczególności do zakazu wykorzystywania reklam typu autoplay na terenie Unii Europejskiej.

Wolność od reklamy

 1. Zakażemy prowadzenia działalności telemarketingowej, jeśli połączenie nie jest nawiązywane przez klientkę lub klienta. Podczas zawierania umów nie będzie można wymagać ani oczekiwać zgody na otrzymywanie ofert telefonicznych.
 2. Zakażemy prowadzenia działalności marketingowej przy okazji kontaktów klientki lub klienta z infolinią.
 3. Obniżymy głośność muzyki, reklam i ogłoszeń odtwarzanych w placówkach handlowych.