Popieramy okupację rektoratu UW!

Trwa okupacja Pałacu Kazimierzowskiego, czyli siedziby rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Studenci, doktorantki i profesorowie UW protestują przeciwko Ustawie 2.0 Jarosława Gowina, której wprowadzenie pogłębi kryzys w polskiej nauce. Protestujący zajęli balkon i wywiesili transparent „Żądamy demokratycznych uniwersytetów”. W pełni popieramy ich walkę przeciwko Ustawie 2.0!

Partia Razem od początku obserwuje proces powstania przygotowywanej przez resort Jarosława Gowina nowej ustawy o szkolnictwie wyższym nazywanej Ustawą 2.0. Pomimo wielu różnic światopoglądowych między nami a środowiskiem ministra Gowina gotowi bylibyśmy poprzeć mądrze przygotowaną propozycję reformy nauki. Niestety, zaproponowana przez Gowina reforma nauki i szkolnictwa wyższego, mimo że zawiera kilka trafnych rozwiązań, jest dokumentem budzącym nasze głębokie zaniepokojenie. Gowin zapowiadał, że nowa ustawa będzie dziełem konsensusu wypracowanym w dialogu ze środowiskiem naukowym. W praktyce otrzymaliśmy niespójny twór, będący raczej wypadkową wewnętrznej walki w obozie rządzącym.

Ustawa 2.0 nie została napisana w interesie polskich badaczek i studentów. Projekt ten nie oferuje żadnych realnych odpowiedzi na istniejące patologie; jednocześnie stwarza zagrożenie pojawienia się nowych problemów. Zamiast konkretnych mechanizmów podnoszenia jakości kształcenia dostajemy ograniczenie dostępu do studiów. Zamiast wsparcia interdyscyplinarnych badań oraz niezależności naukowej – jeszcze większe uzależnienie od kaprysów lokalnych polityków i przedsiębiorców. Zamiast stabilności zatrudnienia – jeszcze większą konkurencję w walce o zasoby oraz niskie pensje. Zamiast zwiększenia transparentności oraz wewnętrznej demokracji na uczelniach – jeszcze więcej mechanizmów utrwalających obecny skostniały system feudalny.

Jakiej reformy potrzebujemy?

  • wyraźnego zwiększenia nakładów finansowych na naukę i inwestycji w ludzi – podnoszenia pensji;
  • większej demokracji na uczelniach;
  • dostępności studiów dla wszystkich – również mniej zamożnych i z mniejszych ośrodków;
  • wsparcia dla uczelni regionalnych jako ośrodków stymulujących rozwój regionów;
  • zapewnienia wszystkim obywatelom i obywatelkom swobodnego dostępu do wyników badań finansowanych przez państwo.

Przeczytaj całe stanowisko Rady Krajowej Partii Razem w sprawie reformy nauki i szkolnictwa wyższego.