Świeckie Podlasie

2 miliardy złotych – tyle szacunkowo wynoszą korzyści dla budżetu państwa po prowadzeniu ustawy „Świeckie Państwo”. Jest to ustawa stworzona przez Kongres Świeckości, inicjatywy na rzecz świeckiego państwa. Na konferencji Katarzyna Rosińska (Zarząd Okręgu Białostockiego) i Konrad Mostek (Zarząd Krajowy Partii Razem) ogłosili nasz udział w zbiórce podpisów pod projektem ustawy w Białymstoku.

Projekt „Świeckie Państwo”

Ustawa zawiera regulacje dotyczące finansowania kościołów i związków wyznaniowych. Aktualnie przychody kościoła nie są jawne. Mechanizmy zawarte w ustawie umożliwiają całkowitą jawność przychodów kościoła, tak, aby każda osoba mogła mieć w nie wgląd. Ustawa likwiduje także szereg przywilejów, z których korzysta kościół, a także likwidację Funduszu Kościelnego. W świetle prawa Polska jest państwem świeckim, a Konstytucja wskazuje na wzajemną autonomię państwa i związków wyznaniowych.

Polajkuj Razem Podlaskie na fb!