Olsztyn pamięta o kobietach-społeczniczkach

Małgorzata Matuszewska-Boruc i Bartosz Grucela przed tablicą Marii Ziętary-Malewskiej

Olsztyn, Dzień Kobiet

Jak co roku, z okazji 8 marca, przedstawiciele okręgu – Małgorzata Matuszewska-Boruc z Zarządu Okręgu i Bartosz Grucela z Rady Krajowej, w imieniu okręgu olsztyńskiego Razem, a także wszystkich członkiń i członków naszej partii, złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą Marię Zientarę-Malewską, warmińską działaczkę społeczną i niepodległościową. Nasza obecność u zbiegu ulic Zientary-Malewskiej i Limanowskiego w Olsztynie to już okręgowa tradycja.

Po złożeniu kwiatów zorganizowaliśmy konferencję prasową, podczas której przedstawiliśmy dotychczasowe działania podejmowane przez okręg olsztyński Razem. Przypomnieliśmy, że w zeszłym roku złożyliśmy do Rady Miasta Olsztyna wnioski o nadanie patronatu żeńskiego nad nowo powstającymi ulicami w Olsztynie. W naszych pismach przedstawiliśmy 29 propozycji. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że w Olsztynie znajduje się tylko 25 ulic (), których patronkami są kobiety – zakładając, że żeńskimi patronami są także postacie z bajek lub mitologii. To zaledwie 4,4% wszystkich olsztyńskich ulic! Taka liczba to jawna dyskryminacja kobiet w nazewnictwie ulic w naszym mieście. Zostały one pozytywnie rozpatrzone przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miasta i będą rozpatrywane w przyszłości.

Przypomnieliśmy również o sprawie Petycji o ustanowienie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym, która w wątpliwych okolicznościach została odrzucona przez Radnych Miejskich podczas ostatniej sesji Rady Miasta.😡

#LewicaRazem

Przedstawiliśmy również założenia koalicji wyborczej#LewicaRazem, którą utworzyła Partia Razem, Unia Pracy i Ruch Sprawiedliwości Społecznej. Razem z zagranicznymi partnerami z European Spring, idziemy do wyborów do Parlamentu Europejskiego, by między innymi na szczeblu unijnym wprowadzić prokobiece rozwiązania.
Są to między innymi:
Europejski Standard Równej Płacy – czyli równa płaca za tę samą pracę niezależnie od płci;
równą obecność kobiet i mężczyzn we wszystkich prezydiach i zarządach instytucji unijnych i parytet płci;
Europejska Konwencja Praw Reprodukcyjnych zakładająca: darmową i dostępną antykoncepcję; dostęp do bezpiecznej i legalnej aborcji oraz do rzetelnej i bezpłatnej informacji o aborcji;
480 dni urlopu rodzicielskiego dzielony równo na obojga rodziców;
Ochrona kobiet przed przemocą ekonomiczną, fizyczną i seksualną – w biurze, na ulicy i w domu.

W weekend członkinie i członkowie naszego okręgu obecni będą na Manifie w Gdyni.

Razem o prawa kobiet