Europejski Pakiet Pracowniczy Lewicy Razem

Wyższa płaca, krótsza praca i Erasmus dla pracowników usług publicznych – oto Europejski Pakiet Pracowniczy Lewicy Razem.

Polki i Polacy od lat wyjeżdżają pracować do starej Unii, bo w kraju trudno im zarobić na utrzymanie rodziny. Dzisiaj wyraźnie widać, jak wiele to kosztuje polską gospodarkę: brakuje pielęgniarek czy budowlańców, którzy już dawno wyjechali za chlebem. Jako Lewica Razem chcemy, żeby każda Europejka i każdy Europejczyk znaleźli pracę, która pozwoli im na godne życie tam, gdzie mieszkają. Unia Europejska nie może się dłużej sprowadzać tylko do wspólnego rynku, czas na wprowadzenie Europejskich Standardów Pracy!

Europejska Płaca Minimalna

Europejska Płaca Minimalna pozwoli wyrównać – w górę! – różnice w pensjach miedzy starą i nową Europą. Unia nie może sobie dłużej pozwolić na to, żeby ta sama praca była 5 razy droższa na zachodnim niż na wschodnim brzegu Odry. Państwa nowej Unii nie mogą być wiecznie utrzymywane w roli dostarczycieli taniej siły roboczej. Oczywiście, poziom takiego wynagrodzenia będzie przedmiotem dyskusji z innymi krajami członkowskimi. Wiemy, że nie warto do nich stawać w pojedynkę, dlatego włączyliśmy się w ogólnoeuropejską koalicję Europejska Wiosna, która postuluje wprowadzenie Europejskiej Płacy Minimalnej.

Krótsza praca

Nowe technologie powoduje poważne zmiany rynku pracy; gospodarka UE musi się do nich dostosować. Praca wymaga coraz większego skupienia, a do tego potrzebny jest dobry wypoczynek. Dlatego jako Lewica Razem chcemy stopniowego wprowadzenia 7-godzinnego dnia pracy w całej Europie oraz wprowadzenia 35-dniowych urlopów wypoczynkowych. Krótszy dzień pracy to lepsza praca, więcej czasu dla rodziny, na aktywność społeczną i obywatelską.

Erasmus w instytucjach publicznych

Erasmus to powszechnie znany program wymiany studentów w obrębie Unii, który pomaga w karierze poszczególnych studentów i rozwoju uczelni. Takie możliwości rozwoju powinny nas dotyczyć przez całe życie i dlatego Lewica Razem postuluje wprowadzenie programu wymiany pracowników instytucji publicznych w UE. W sektorze publicznym w całej Europie pracują miliony osób: w ochronie zdrowia, opiece, wymiarze sprawiedliwości, w służbach mundurowych czy w administracji państwowej i samorządowej. Wymiana ich doświadczeń pozwoliłaby na rozpowszechnienie dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach UE. Dla Polski udział w takim programie oznaczałby niewątpliwe przyspieszenie poprawy jakości usług publicznych, również przez zachęcanie najzdolniejszych ludzi do podejmowania pracy w sektorze publicznym.