Bądź przy mnie. Składamy naszą petycję!

Pobierane przez szpitale opłaty od rodziców i opiekunów będących przy swoich hospitalizowanych dzieciach powinny przejść do przeszłości. Ministerstwo Zdrowia musi wprowadzić zakaz takich opłat! Domagamy się poprawy warunków na oddziałach dziecięcych tak, by rodzice i opiekunowie mogli w godnych warunkach dbać o swoje dzieci podczas ich pobytu w szpitalach. Dlatego w poniedziałek, 20 maja, przedstawicielki komitetu Lewica Razem złożyły w Sejmie naszą petycję.
Prawo i Sprawiedliwość co rusz obiecuje, że opłaty zlikwiduje. Zapowiadali to kilka miesięcy temu, przed wyborami zapowiadają to znowu – mówiła podczas konferencji Marcelina Zawisza, liderka listy dolnośląskiej komitetu Lewica Razem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Dziecko ma prawo do bycia ze swoimi bliskimi

daria gosek popiołek marcelina zawisza lewica razem 2019

Daria Gosek-Popiołek, Marcelina Zawisza

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podtrzymuje sytuację, w której szpitale będą mogły obciążać rodziców opłatami za opiekę nad dziećmi, szpitale nadal będą mogły pobierać opłaty. Rozporządzenie, które miało zakazać pobierania opłat od rodziców ograniczyło możliwość pobierania opłat za wodę, ale nadal pozwala pobierać pieniądze za pościel czy zajęcie łóżka lub fotela – mówiła inicjatorka akcji Daria Gosek-Popiołek na konferencji prasowej.

Zgodnie z Europejską Kartą Praw Dziecka nasze dzieci mają prawo do tego, by przez cały czas przebywali razem z nimi w szpitalu Rodzice lub Opiekunowie. Również przyjęta w Polsce Karta Praw Dziecka – Pacjenta głosi, że dziecko ma prawo do bycia ze swoimi bliskimi w szpitalu.

Opłaty szpitalne były już 17 lat temu. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Gdy leżałam w szpitalu dostając chemioterapię moi rodzice byli ze mną. Otoczona opieką dochodziłam do zdrowia szybciej. To naprawdę okropne, że po tylu latach sytuacja się nadal nie zmieniła. Tak długo jak PiS nie zrealizuje swoich obietnic będziemy ten problem nagłaśniać – dodaje Marcelina Zawisza. – W Polsce leczenie kosztuje. Trzeba płacić za leki, za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, za pobyt w szpitalu. To się musi skończyć.

Lewica Razem w Parlamencie Europejskim wprowadzi Europejskie Standardy Opieki Zdrowotnej. Wyrównamy dostęp do ochrony zdrowia w całej Europie. Bo ochrona zdrowia nie powinna zależeć od wielkości portfela i kraju wspólnoty w którym się mieszka.

Petycja została złożona w Sejmowej Komisji Petycji.