Praca z szacunkiem i dobrą pensją – w Polsce!

Ogromny baner w środku Lublina obiecuje „pracę z szacunkiem i dobrą pensją” – pod warunkiem że wyemigrujemy do Niemiec. 15 lat po wstąpieniu do Unii mamy prawo oczekiwać europejskich standardów pracy i płacy u siebie w Polsce, bez konieczności wyjeżdżania za chlebem.

Na konferencji prasowej 9 maja przedstawiliśmy główne postulaty pracownicze, z którymi idziemy do Parlamentu Europejskiego:

  • wprowadzenie europejskiej płacy minimalnej
  • 35-godzinny tydzień pracy w całej UE
  • pełne zrównanie płac kobiet i mężczyzn
  • likwidacja bezpłatnych staży
  • powołanie Europejskiej Inspekcji Pracy