Razem zmienia nazwę

Partia Razem oficjalnie zmieniła nazwę na „Lewica Razem”. Stało się to na sobotnim kongresie partii w Warszawie.

W głosowaniu nad zamianą nazwy wzięło udział 109 osób. Wyniki rozłożyły się następująco:

Za: 73 osoby
Przeciw: 29 osób
Wstrzymało się: 7 osób.

Niniejszym zmiany będą wyglądały następująco:

I. Art. 1 ust 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Lewica Razem jest partią polityczną działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy o partiach politycznych oraz na podstawie niniejszego statutu. Lewica Razem posługuje się skrótem „Razem”.