Solidarni ze strajkującymi w Airbus

Złote zasady etyki jednego z największych producentów samolotów na świecie. Na zewnątrz Airbus mieni się jako wspaniałe miejsce pracy. Tak wspaniałe, że 220 jego pracowników strajkuje od kilku dni.

Strajkujący domagają się wzrostu płac dla wszystkich pracowników, lepszej polityki kadrowej i protestują przeciwko utrudnianiu działalność związkowej na terenie przedsiębiorstwa.

Mimo tego, że odbyły się przewidziane w ustawie rozmowy, mimo tego, że odbył się strajk ostrzegawczy, mimo, że strajk trwa już tydzień, zarząd Airbus pozostaje głuchy na głos pracowników, zastrasza ich, utrudnia kontakty z organizacjami związkowymi, nasyła policję na protestujących, próbuje usuwać z terenu zakładu gości strajku, skłóca załogę fabryki z pracownikami innych działów firmy.

Chcemy w imieniu Lewicy Razem przekazać strajkującym nasze wyrazy wsparcia i poparcia ich słusznych postulatów. Chcemy także zaapelować do wszystkich sił społecznych i politycznych, do związków zawodowych, o wsparcie dla strajkujących.

Swoje poparcie wyrazili na konferencji prasowej w środę, 5 czerwca Paulina Matysiak i Adrian Zandberg z zarządu krajowego Razem.

Strajkujący, jesteśmy z Wami!