Lewica Razem z hutnikami

Apel do Rządu RP i polskiej delegacji do Parlamentu Europejskiego

Lewica Razem z hutnikami

Popieramy apel związków zawodowych oraz Rady Powiatowej OPZZ Częstochowa do Rządu RP o nacjonalizację Huty Częstochowa. Uważamy, że państwo polskie musi wziąć odpowiedzialność za sytuację zakładu. Losu tysięcy ludzi nie możemy zawierzać inwestorowi z Wielkiej Brytanii, któremu nie udało się już kilka inwestycji w przemysł stalowy. Regułą jest, że „ratowane” przez niego przedsiębiorstwa szybko tracą płynność i w następstwie popadają w stan likwidacji.

Huta jest jednym z większych zakładów pracy w mieście i regionie. Zakład zatrudnia 1235 osób, które boją się, że 10 lipca nie dostaną wypłat. To jednak nie wszyscy – łącznie z hutą związanych jest prawie 5 tys. osób, które w różnych firmach świadczą usługi na jej rzecz oraz rodziny pracowników. Są to często ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie dla pracy w tym właśnie zakładzie, a teraz zostają pozostawieni sami sobie, bez źródła utrzymania. Taką sytuację mieliśmy już w latach 90-tych na Śląsku i w Wałbrzychu, gdzie przez nieprzemyślaną likwidację tysięcy miejsc pracy w górnictwie, całe społeczności pozostawiono na bruku. Nie pozwólmy by to samo spotkało Częstochowę.

Nie możemy sobie pozwolić na jej upadłość, nie tylko ze względu na miejsca pracy. Potrzebujemy krajowego hutnictwa, ponieważ pozwala on na różnicowanie źródeł dostaw stali. Nie stać nas na bycie zależnym od sytuacji polityczno-ekonomicznej Ukrainy i Rosji.

Jednym z powodów tragicznej kondycji Huty jest zalew taniej stali spoza Unii Europejskiej, której producenci nie muszą ponosić rosnących opłat emisyjnych. Jako Lewica Razem opowiadamy się za sprawiedliwą transformacją gospodarczą. Jej koszty musi solidarnie ponosić biznes, który truje Ziemię a nie pracownicy. Apelujemy do Rządu RP oraz o podjęcie rozmów z Komisją Europejską, których celem miałoby być wyrównanie szans na rynku dla producentów z Unii Europejskiej i producentów spoza UE. O to samo apelujemy do europarlamentarzystów by podjęli w tej kwestii skuteczne działania w Parlamencie Europejskim.

Nasze propozycje:

  • Nacjonalizacja zakładu celem ratowania tysięcy miejsc pracy w Częstochowie i regionie
  • Wyrównanie szans rodzimego przemysłu poprzez podatek od śladu węglowego dla dóbr importowanych, zerowe cła na rudę i półprodukty oraz znacznie wyższe cła na stal

Reprezentacja okręgu częstochowskiego w Radzie Krajowej Lewicy Razem

Monika Radecka

Martin Saczek

Przewodnicząca Rady Okręgowej Unii Pracy

Danuta Polak