Cały Poznań w tęczy!

Cały Poznań zalała tęcza! Na XVI Marsz Równości tradycyjnie już nie mogło zabraknąć silnej reprezentacji Razem Poznań 🏳️‍🌈🏳️‍⚧🚩

Marsze równości przechodzą ulicami Poznania od kilkunastu lat, pierwsze z nich spotykały się z represjami ze strony władzy – w tym rządzącego ówcześnie miastem Ryszarda Grobelnego. Dzisiaj w tym radosnym święcie równości wzięło udział kilkanaście tysięcy osób – to rekordowa frekwencja!

Biorąc udział w Marszu nie możemy zapominać o tym, że osoby nieheteronormatywne w dalszym ciągu spotykają się z nienawiścią i nierównym traktowaniem ze strony państwa polskiego.

To musi się zmienić! Dlatego jako Razem od początku swojego istnienia niezmiennie opowiadamy się m.in. za:

➡️Umożliwieniem zawierania małżeństw osobom nieheteronormatywnym o skutkach identycznych do tych, jakie obecnie wywołuje małżeństwo osób różnej płci.

➡️Wprowadzeniem kompleksowego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego.

➡️ Uporządkowaniem istniejącego w Polsce stanu prawnego dotyczącego procesu uzgadniania płci u osób transpłciowych (w tej chwili osoby transpłciowe muszą pozywać swoich rodziców do sądu).

➡️ Wprowadzeniem powszechnej edukacji antydyskryminacyjnej do instytucji publicznych.

O naszej karcie praw LGBT możecie przeczytać tutaj