Startujemy w wyborach parlamentarnych jako KW Lewica!

W poniedziałek, w symbolicznym miejscu, w pobliżu pomnika Daszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, na której liderzy Lewicy Razem, Wiosny i SLD ogłosili kluczowe dla wspólnego startu w wyborach decyzje.

Adrian Zandberg: W zbliżających się wyborach do parlamentu wystartujemy jako Komitet Wyborczy Lewica. Bazą organizacyjno-prawną tego startu będzie struktura SLD

Włodzimierz Czarzasty: Robert Biedroń będzie szefem sztabu Lewicy – taką decyzję podjęliśmy w gronie w gronie wszystkich sojuszników i partii politycznych wchodzących w skład naszego komitetu

Robert Biedroń: Idziemy do wyborów zjednoczeni wokół wartości i programu. Nasz sztab składać się będzie z kilku zespołów!

W każdym z zespołów (min. programowy, komunikacyjny, strategiczny) składających się na sprawnie funkcjonującą machinę sztabową pracują reprezentantki i reprezentanci Lewicy Razem. Podmiotowe traktowanie każdej ze stron to gwarancja na owocną współpracę. Wartym szczególnego podkreślenia jest fakt, że dwie członkinie Zarządu Krajowego oraz rzeczniczka Lewicy Razem zajęły kierownicze stanowiska w sztabie. Marcelina Zawisza objęła funkcję wiceszefowej sztabu, Julia Zimmermann to sztabowa pełnomocniczka ds. kontaktu z podmiotami społecznymi, zaś Dorota Olko została szefową zespołu komunikacyjnego.

Nie mamy żadnych złudzeń! Jesteśmy gotowi by sięgnąć w nadchodzących wyborach po mandaty poselskie. Czas na godną reprezentację lewicy w polskim Parlamencie!