Mniej religii, więcej edukacji – konferencja Razem Łódź

W środę, 16 października, na łódzkim Pasażu Schillera miała miejsce konferencja prasowa łódzkiego oddziału Razem Łódź. Martyna Urbańczyk i Michał Kwiatkowski zaprosili do udziały łódzkie edukatorki seksualne z fundacji Spunk – Annę Jurek, Aleksandrę Dulas i Anetę Kwiatkowską.

Uczestniczki konferencji wyraziły swój sprzeciw wobec procedowanego w Sejmie projektu ustawy zakazującej edukacji seksualnej w szkołach.

Jak pisze Agnieszka Urazińska z łódzkiej Wyborczej:
Obywatelski projekt zmiany w kodeksie karnym przygotowała Fundacja Pro-Prawo do Życia. Jego celem ma być „zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją”. O ilepojawiające się w projekcie zapisy dotyczące kar grzywny i więzienia zapochwałę i propagowanie zachowań pedofilskich nie budzą sprzeciwu, otyle kolejne zapisy stały się powodem do dyskusji. Szczególne poruszeniewywołał proponowany paragraf 4. „Kto propaguje lub pochwalapodejmowanie przez małoletniego obcowania płciowego lub innejczynności seksualnej, działając w związku z zajmowaniem stanowiska,wykonywaniem zawodu lub działalności związanych z wychowywaniem,edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi albo działając naterenie szkoły lub innego zakładu lub placówki oświatowo-wychowawczejlub opiekuńczej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,25313948,jesli-projekt-stanie-sie-prawem-nie-bede-edukowac-nie-chce.html