Piesi chcą żyć

Wzięliśmy udział w manifestacji Apel do władz Warszawy: piesi chcą żyć! pod ratuszem na pl. Bankowym. W imieniu Zarządu Okręgu Warszawskiego partii Razem, petycję o wprowadzeniu wizji zero podpisała Anna Smogorzewska.

Fot. Konrad Wiślicz-Węgorowski

W roku 2018 w Warszawie w wypadkach drogowych zginęło 43 osób, w tym 20 pieszych. Liczba wypadków drogowych w Warszawie rośnie. Uważamy, że jest możliwe zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych do zera. Wymaga to jednak od miasta, by priorytet na drodze mieli nie kierowcy, lecz jego najsłabsi uczestnicy, czyli piesi. W ok. 80 proc. wypadków z udziałem pieszych, winę ponoszą kierowcy.

Razem w kampanii samorządowej w Warszawie postulowało:
– Tworzenie stref spacerowych z ograniczeniem prędkości do 30 km/h, których wjazdy będą wyraźnie oznaczone, np. zwężeniem jezdni, tworząc efekt “bramy”
– Stosowanie wyniesionych przejść dla pieszych.
– Dopuszczenie elementów infrastruktury spowalniającej, dostosowanych do lokalnych uwarunkowań, takich jak progi sinusoidalne, progi wyspowe, a w szczególnych wypadkach również szykany.
– Na przejściach dla pieszych: zielone światło dla pieszych w każdym cyklu, odejście od stosowania żółtych przycisków i wprowadzenie sekundników.
– Wprowadzenie zasady, że każde przejście przez jezdnię o dwóch pasach ruchu w jednym kierunku lub dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h musi mieć sygnalizację świetlną.
– Ograniczenie parkowania w pobliżu przejść dla pieszych poprzez zastosowanie fizycznych barier uniemożliwiających nielegalne parkowanie.
– Wytypowanie obszarów specjalnej ochrony ruchu pieszego, w tym ciągów bezpieczeństwa gwarantujących bezpieczną drogę do szkoły lub przychodni.
– Systematyczny audyt przejść dla pieszych pod kątem bezpieczeństwa połączony z ciągłymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach, na których dochodzi do wypadków.
– Powołanie kolegialnej komisji do spraw wypadków złożonej ze specjalistów ruchu drogowego i planistów, współpracującej ze służbami ratunkowymi. Zadaniem komisji byłaby analiza każdego wypadku i przedstawienie zarówno doraźnych jak i długoterminowych środków zaradczych

Fot. Konrad Wiślicz-Węgorowski

Domagamy się od władz Warszawy podjęcia szybkich i stanowczych działań w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.