Część pensji poselskiej na cele społeczne

Posłanki i posłowie Razem będą oddawać część swojego wynagrodzenia poselskiego na cele społeczne i charytatywne. Zobowiązała ich do tego uchwała Rady Krajowej Razem, podjęta 14 sierpnia tego roku.

PROJEKT UCHWAŁY
Rady Krajowej Lewicy Razem
nr P-RK-2019-08-14-03
w sprawie salary cap

Rada Krajowa zobowiązuje członkinie i członków Razem ubiegających się o mandat poselski lub senatorski do zobowiązania się do przeznaczenia na cele społeczne nadwyżki wynagrodzenia poselskiego powyżej trzykrotności płacy minimalnej.

Wynik głosowania:
Za: 17
Przeciw: 9
Wstrzymuję się: 4

fot. Jordan Rowland