Razem murem za Kasią

Stanowisko Rady Krajowej Lewicy Razem w sprawie składu sędziowskiego mającego rozstrzygać kasację wyroku w sprawie p. Katarzyny kontra Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej, czyli przykładu groźnych skutków reform Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego:

W grudniu Sąd Najwyższy ma orzec w sprawie kasacji wyroku, o którą wnioskowali pełnomocnicy Towarzystwa Chrystusowego, a który to wyrok nakazał wypłatę 1 miliona złotych odszkodowania i dożywotniej renty pani Katarzynie, osobie która padła ofiarą drastycznej seksualnej przemocy ze strony pedofila Romana Behrendta, zakonnika tzw. Chrystusowców.

Jak już wiadomo, w składzie sędziowskim, który ma orzekać w tej sprawie są m.in.: profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były radca reprezentujący Kościół w sprawie przeciw ofierze pedofilii i sędzia, która niedawno orzekła na rzecz parafii w sprawie o zasiedzenie. Czy sędziowie ci będą w stanie wydać niezawisły wyrok?

Niestety taka sytuacja w Sądzie Najwyższym to jeden z najjaskrawszych przykładów jak bardzo zła jest wprowadzona przez sejmową większość Prawa i Sprawiedliwości oraz usankcjonowana, pomimo licznych wad, przez przejęty przez PiS Trybunał Konstytucyjny, ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Dzisiaj po półtora roku jej obowiązywania, wiemy już, że większość członkiń i członków KRS z nadania Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry wprowadziła do Sądu Najwyższego sędziów, którzy są przychylni obecnej władzy i stojącemu na nią murem Kościołowi katolickiemu. Nie można uniknąć sytuacji, w której owi sędziowie i sędzie będą zasiadali w składach orzekających w najważniejszych sprawach sądowych w kraju, w tym nie tylko spraw kasacyjnych, ale również tych dotyczących np. przeprowadzania i ustalania wyników wyborów.

To właśnie przed tymi zmianami przestrzegaliśmy i przeciwko takim zmianom, razem z setkami tysięcy osób protestowaliśmy na ulicach latem 2017 r.

Rada Krajowa partii Lewica Razem dołącza do apelu obywatelskiego i zwraca się do I Prezes Sądu Najwyższego o rozważenie wyłączenia z orzekania w tej sprawie sędziów, wobec których zachodzi podejrzenie o konflikt interesów. Katarzyna, po całej krzywdzie, której doznała od funkcjonariuszy i stronników Kościoła katolickiego, zasługuje na rzetelny, bezstronny proces i wydanie w pełni niezawisłego wyroku.

Zdjęcie: By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74301258