Wolność dla Chalidy Dżarar!

Wolność dla Chalidy Dżarar!

W czwartek 31 października o trzeciej nad ranem 70 żołnierzy izraelskich wojsk okupacyjnych przyjechało do palestyńskiego Ramallah w 12 wozach pancernych, by porwać Chalidę Dżarar, deputowaną Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny, lewicową feministkę i reprezentantkę Palestyny w Radzie Europy. Jej aresztowanie nastąpiło zaledwie osiem miesięcy po zwolnieniu z dwudziestomiesięcznego izraelskiego aresztu administracyjnego – ponownie bez przedstawienia zarzutów, ponownie na podstawie tajnych „dowodów”, do których adwokaci nie mają dostępu. Tego typu nakazy aresztowania wydawane są na okres do sześciu miesięcy i mogą być przedłużane na czas nieokreślony. W rezultacie Palestyńczycy regularnie spędzają lata w izraelskim więzieniu bez zarzutów i procesu. W niedzielę 3 listopada izraelski sąd wojskowy przedłużył zatrzymanie Dżarar o kolejne osiem dni.

Lewica Razem jednoznacznie potępia uwięzienie Chalidy Dżarar i domaga się jej uwolnienia! Nie ma naszej zgody na barbarzyńskie metody działania izraelskiego, skrajnie prawicowego reżimu, będące zaprzeczeniem demokracji i wizji świata, którą wyznajemy. Wolność dla Chalidy Dżarar!