Gosek-Popiołek upomina się o DPS-y

Chcę uściślić. Mówimy o ponad 80ciu tysiącach ludzi, pensjonariuszek i pensjonariuszy w DPS-ach, o tysiącach osób w hospicjach i zakładach opiekuńczoleczniczych, o personelu, o których ani wasz, ani poprzednie rządy nie dbały. Chciałabym usłyszeć konkretny plan pomocy i zabezpieczenia podopiecznych i pracujących tam osób. Pani minister, w jaki sposób rząd zapewni personel dla tych placówek? Dramatycznie brakuje tam opiekunek, pielęgniarek i lekarzy. Pani minister, na jakich zasadach środki ochrony osobistej są tam przekazywane? Czy znacie państwo potrzeby w konkretnych ośrodkach? Ostatnio wojewoda przekazał jednemu z małopolskich DPS-ów kombinezony na trzy dni! Czy to jest wystarczająca pomoc?! Jaka jest ścieżka uzyskania tej pomocy? Czy ministerstwo przewiduje też ewakuację zakażonych podopiecznych? Potrzebujemy realnego planu pomocy. Konkretnych instrukcji, a nie umywania rąk. Dziękuję.