NIE dla obozów pracy w szpitalach

Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych protestuje przeciwko zapisom Tarczy Antykryzysowej 2.0 dotyczącycm m.in. czasu pracy pracowników ochrony zdrowia. Sprawą zajęli się też posłowie i posłanki partii Razem. Interweniują u dyrektorów szpitali i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chodzi o artykuł 15x ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0. Umożliwia on m.in. zlecanie pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych, wydłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy i polecenie pozostawania w gotowości do świadczenia pracy poza normalnymi godzinami pracy. Artykuł 15x daje także pracodawcy możliwość wskazania pracownikowi miejsca wypoczynku. Ustawa nie przewiduje również rekompensat, czy też odszkodowań dla pracowników za taką sytuację.
Zapisy ustawy zaburzają całkowicie relacje między pracownikami a pracodawcą zagwarantowane przez Kodeks Pracy. A przecież sama Konstytucja RP określa w art. 65, że każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zapisy Tarczy 2.0 stoją z tym w sprzeczności – komentuje posłanka Marcelina Zawisza.

Wyobraźcie sobie sytuację: ktoś może zmusić was do przyjścia do pracy w dowolnej godzinie doby, może wam nakazać…

Opublikowany przez Marcelina Zawisza Piątek, 24 kwietnia 2020

Posłowie Razem w listach do dyrektorów szpitali apelują, aby ci nie korzystali z nowych uprawnień. Dyrektorowie mają bowiem możliwość wykorzystania nowych przepisów, ale nie muszą tego robić. “Podjęcie takich działań pogorszy warunki pracy pielęgniarek i innych pracowników medycznych, utrudni odpoczynek potrzebny do wykonywania trudnych zadań i jeszcze bardziej zdestabilizuje ich sytuację finansową. (…) Jeśli do tej pory za takie same czynności i wkład pracy personel medyczny oraz pomocniczy otrzymuje wynagrodzenie uwzględniające czas pracy, a także warunki szkodliwe – pod żadnym pozorem nie powinno się z tego rezygnować” – czytamy w liście do dyrektorów szpitala.

Autorzy zwracają uwagę, że wydłużenie okresów rozliczeniowych może odbić się negatywnie zarówno na jakości leczenia pacjentów, jak i na stanie psychofizycznym medyków. – Przemęczony pracownik to większe ryzyko popełnienia błędu medycznego. Zmuszanie pielęgniarek do pracy ponad siły może narażać pacjentów na utratę zdrowia i życia – mówi Zawisza.

Posłowie i posłanki Razem wystosowali list w tej sprawie także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapowiadają, że klub Lewicy złoży projekt nowelizacji tzw. Tarczy 2.0 wykreślający te przepisy.