Konieczny: Jak tam idzie z energią jądrową?

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym się zapytać o realizację programu polskiej energetyki jądrowej.

Jak idzie? Z troską pytam. Cele programu są ambitne. Dostawy energii dla polskiej gospodarki po akceptowalnych cenach, niezależność i bezpieczeństwo energetyczne kraju. Od siebie dodałbym jeszcze uratowanie naszej cywilizacji przed zagładą w wyniku katastrofy klimatycznej. Chyba się zgodzimy, że naprawdę trudno znaleźć ważniejsze zadania? Jaki budżet? 3 miliony złotych.

Weźmy taką Puszczę Niepołomice. Klub piłkarski grający na zapleczu ekstraklasy. Budżet około 3 i pół miliona złotych, więcej niż to, co Polska wydaje na rozwój energetyki jądrowej. Puszcza Niepołomice zakończyła sezon w górnej połówce tabeli, co przy 3-milionowym budżecie należy uznać za dobry rezultat. Gratulacje.

Absurdem byłoby oczekiwać od Puszczy awansu do Ligi Mistrzów. Przyznam jednak, że mam trochę kłopot z tym, jakich rezultatów w zakresie zapewnienia dostaw energii dla polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego kraju, czy też ratowania klimatu można oczekiwać za 3 miliony złotych? No chyba, że zaszła pomyłka drukarska i rząd zgubił kilka zer. Będę wdzięczny za rozjaśnienie tych wątpliwości.

Poseł Maciej Konieczny w debacie nad sprawozdaniem Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium na 15. posiedzeniu Sejmu IX kadencji.