Pomocna dłoń dla Białorusi

Warszawa 13.08.2020 r.

Daria Gosek-Popiołek
Paulina Matysiak
Magdalena Biejat
Marcelina Zawisza
Maciej Konieczny
Adrian Zandberg

Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Mateusz Morawiecki

INTERPELACJA POSELSKA
w sprawie pomocy dla obywateli i obywatelek Republiki Białoruś

Szanowny Panie Premierze,

Przez Białoruś przetacza się niesłabnąca fala przemocy względem protestujących obywatelek i obywateli. Białoruski reżim, posługując się aparatem państwowym, zastrasza, bije i zamyka w więzieniach ludzi, którzy wyrażają swój sprzeciw wobec polityki Aleksandra Łukaszenki. Jako Rzeczpospolita Polska powinniśmy wyraźnie opowiedzieć się po stronie krzywdzonych. Niewykluczony jest scenariusz, w którym narastanie represji wywoła migrację osób represjonowanych. Rzeczpospolita Polska będzie dla wielu z nich pierwszym wyborem przy szukaniu azylu. Powinniśmy przygotować się na taką ewentualność, przygotowując warunki do przyjęcia migrantów i migrantek białoruskich, które pozwolą im podjąć pracę i naukę w naszym kraju.

Zwracamy się do Pana z następującymi pytaniami:

  1. Czy Rząd RP podjął przygotowania do przyjęcia większej grupy uchodźców politycznych z Białorusi?
  2. Jakie działania są planowane w związku z prawdopodobieństwem zwiększonej migracji obywateli i obywatelek Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej?
  3. Czy Rząd RP planuje zabezpieczenie środków finansowych, potrzebnych by przyjąć osoby uciekające przed represjami? Jeśli tak, proszę o przedstawienie przybliżonego planu finansowego.
  4. Czy Rząd RP planuje wdrożenie planu mającego na celu ułatwienie przekraczanie granicy PL – BY dla osób migrujących z Białorusi do RP?
  5. Czy planowane jest zwiększenie finansowania dla urzędów wojewódzkich, w których funkcjonują wydziały do spraw cudzoziemców?
  6. Czy rząd planuje utrzymanie obowiązkowej kwarantanny dla Białorusinów posiadających Kartę Polaka?
  7. Czy w związku z obecną sytuacją rząd planuje wesprzeć w większym stopniu media białoruskie funkcjonujące na terenie naszego kraju tj. Radio Racja i Telewizję Bielsat?
  8. Dlaczego w rozporządzeniu MSWiA z dnia 12.08.2020 w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych nie znalazł się przepis dotyczący obywateli Białorusi?