Zmienić definicję gwałtu!

90 tysięcy osób w Polsce doświadcza przemocy w domu i 75proc. z nich to są kobiety. Są to dane, które do nas spływają w ramach interwencji „Niebieskiej Karty”. Jest to tylko wierzchołek góry lodowej. Bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet nie zgłasza incydentów, nie dzwoni na policję, nie prosi o pomoc. Nie robią tego ze strachu przed partnerem i ostracyzmem społecznym. Ofiary przemocy żyją w przeświadczeniu, że to dla dobra dzieci, dla ułudy dobrej rodziny. Kobiety nie robią tego, bo boją się, że sobie nie poradzą. Przemoc to nie tylko ataki fizyczne, ale i przemoc ekonomiczna lub psychiczna. 

Od 2012 r. nie mamy danych od polskiej policji, dotyczących liczby interwencji w domach. Do 2011 roku takie raporty były przekazywane, od 8 lat nie mamy ich. Przez co nie możemy oszacować skali jak często kobiety potrzebują pomocy, jak często wzywają policję. 

Musimy więc zmienić prawo, aby wszystkie obywatelki i wszyscy obywatele czuli się w naszym kraju bezpiecznie. 

Konwencja Stambulska nie jest w Polsce w pełni realizowana, a Zjednoczona Prawica chce ją wypowiedzieć, ale my jako Lewica chcemy wprowadzić wszystkie postanowienia konwencji antyprzemocowej. Jednym z tych postanowień jest definicja gwałtu. W tym miejscu musi nastąpić radykalna zmiana, aby to nie ofiara musiała udowadniać, że nie jest wielbłądem, że się broniła i nie chciała kontaktu seksualnego. W Kodeksie Karnym musi zostać wprowadzona zmiana, która dodawałaby nową przesłankę gwałtu, o braku zgody na obcowaniu płciowe. 

Projekt ustawy, który wprowadza takie zmiany otrzymaliśmy z Fundacji Feminoteka i dzisiaj rozpoczynamy jego konsultacje społeczne. 

Projekt ustawy zakłada następującą zmianę: 

“1) w art. 197 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego: przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub bez wcześniejszego wyrażenia przez tę osobę zgody na obcowanie płciowe, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 12.”;

2) w art. 198 skreśla się wyrazy ,,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8ˮ i zastępuje się wyrazami: „podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 12”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.”

W pierwszym roku obecności Lewicy w parlamencie udało się przeforsować ustawę izolacyjną. Mamy nadzieję, że kolejny rok uda się zakończyć następnymi pozytywnymi zmianami, które będą chroniły kobiety przed agresją. Należy jednak pamiętać, iż zdarzają się również przestępstwa na tle seksualnym, których ofiarami są mężczyźni.

Projekt ustawy znajdziesz TUTAJ.